Vyšlo novembrové číslo časopisu Naša univerzita

Voľby kandidáta na rektora, oslavy 100. výročia ČSR, viacero vzácnych zahraničných návštev, úspešné výskumy našich vedcov – aj tým žila uplynulý mesiac UK. Viac informácií ponúka najnovšie číslo Našej univerzity.


27. 11. 2018 15.19 hod.
Od: Naša univerzita

„Jedným z charakteristických znakov súčasnej politickej debaty je pre mňa to, že sa z nej vytratila diskusia o budúcnosti. To je jeden z dôvodov, prečo sú dnes mladí ľudia – celkom pochopiteľne – deprimovaní.“ V Aule UK to povedal prof. Timothy Snyder z Yale University v USA, ktorý sa špecializuje na dejiny strednej a východnej Európy, holokaust a výzvy, ktorým v súčasnosti čelia liberálne demokracie. Viac o diskusii so svetoznámym spisovateľom a historikom sa dočítate na str. 12.

Akými vlastnosťami by mal oplývať dobrý líder? Prečo by sa mal cítiť pohodlne v neistote? Existuje nejaký univerzálny recept na to, ako sa adaptovať v globalizovanom svete? Aj na tieto otázky nám odpovedal Dr. Sam Potolicchio z Georgetown University v USA, ktorý k nám zavítal v rámci projektu Going Global. Rozhovor s ním nájdete na str. 13.

Ani tento rok sme nechýbali na najväčšom medzinárodnom veľtrhu štúdia a kariéry v SR AKADÉMIA & VAPAC®, ktorý už po 22. raz hostila bratislavská AEGON aréna NTC. Koľko stredoškolákov z celého Slovenska na veľtrh zavítalo, ktoré študijné programy sú u budúcich vysokoškolákov najviac v kurze a s akými otázkami sa záujemcovia o štúdium na UK najčastejšie obracali na zástupcov jednotlivých fakúlt, to sa dočítate na str. 15.

Hoci nariadenie EÚ GDPR vstúpilo do platnosti v máji tohto roku, jeho implementácia do reálnej praxe stále vyvoláva mnohé otázky. Čo sa „po novom“ považuje za osobný údaj? Čo v praxi znamená právo na zabudnutie? Aké výhody toto nariadenie prináša? Čo sú jeho problematické časti? Je aj pre odborníkov v oblasti práva naozaj také náročné vyhodnotiť, čo sa podľa GDPR môže/nemôže zverejniť? Aj na to sme sa opýtali doktoranda Matúša Mesarčíka z Právnickej fakulty UK, ktorý sa tejto téme intenzívne venuje. Nalistujte si str. 18 – 19.

S prof. Gérardom Rolandom, belgickým ekonómom a politológom, jedným z najuznávanejších výskumníkov v oblasti tranzitívnych a postkomunistických ekonomík, ktorý v súčasnosti pôsobí na University of California, Berkeley v USA, sme sa v rámci jeho krátkej návštevy Slovenska porozprávali o jeho profesionálnej dráhe, prednostiach amerického univerzitného systému i budúcnosti európskej demokracie. Viac na str. 22 – 23.

Ak ste si mysleli, že budúci lekárnici celé dni len sedia nad knihami a okolitý svet vidia iba ako zhluk chemických vzorcov, rozhovory s tromi študentmi Farmaceutickej fakulty UK vás presvedčia o opaku. Šermiar, vyznávačka towerruningu či výskumník špecializujúci sa na kardiovaskulárne ochorenia vám o sebe prezradia viac na str. 26 – 27.


Príjemné čítanie vám želá redakcia časopisu Naša univerzita.

Naša univerzita – november 2018 (pdf súbor)