Vzácna návšteva zo Slovinska

Dňa 24.11.2022 navštívil FaF UK veľvyslanec Slovinskej republiky J. E. Dr. Stanislav Raščan a dekanka Farmaceutickej fakulty Univerzity v Ľubľane Prof. Irena Mlinarič-Raščan, M.Pharm., Ph.D.


27. 11. 2022 14.31 hod.

S dekanom fakulty diskutovali o národných špecifikách v organizácii farmaceutického štúdia a o kompetenciách lekárnikov v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vo svojich krajinách.