XXII. Nadnárodná študentská vedecká konferencia

V dňoch 9.-10.5.2024 sa v sídle spoločnosti Zentiva Group, a.s., v Prahe konala XXII. Nadnárodná študentská vedecká konferencia, na ktorej prezentovali svoje projekty študenti piatich farmaceutických fakúlt a univerzít z Čiech, Slovenska a Poľska.


13. 05. 2024 10.26 hod.
Od: PharmDr. Andrea Balažová, PhD.

Naša fakulta a SSŠF sa tento rok zhostili úlohy koordinátora podujatia. Na túto prestížnu konferenciu postúpilo z našej fakulty osem ŠVČ prác. Do odborných komisií zasadli PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD., PharmDr. Miroslava Špaglová, PhD., RNDr. Roman Mikláš, PhD., a PharmDr. Gabriel Dóka, PhD. V silnej konkurencii sa naši študenti umiestnili v troch sekciách na víťazných miestach.

Ocenenia získali:

Simona Hromníková – 1. miesto v Sekcii klinickej a sociálnej farmácie

Anna Kekeláková – 2. miesto v Sekcii biologických vied

Miroslava Boškajová – 3. miesto v Sekcii farmaceutickej technológie