Zasadnutie Akademického senátu FaF UK


16. 10. 2017 12.00 hod.
Od: RNDr. František Bilka, PhD.

Zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 24. októbra 2017 (utorok) o 13:30 h v Sieni vedeckej rady (miestnosť č. 36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.

Program zasadnutia:

  1. Výsledky doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR
  2. Schválenie školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na FaF UK v akademickom roku 2018/2019
  3. Zmeny v zložení Vedeckej rady FaF UK
  4. Rozličné