Zasadnutie Akademického senátu FaF UK


12. 03. 2018 12.00 hod.
Od: Akademický senát FaF UK

Zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 20. marca 2018 (utorok) o 09:00 h v Sieni vedeckej rady (miestnosť č. 36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.

Program zasadnutia:

  1. Schválenie podmienok na prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2018/2019 
  2. Rozličné