22. zasadnutie Akademického senátu FaF UK


25. 04. 2018 12.00 hod.
Od: Akademický senát FaF UK

Zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 2. mája 2018 (streda) o 09:30 h v Sieni vedeckej rady (miestnosť č. 36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.

Program zasadnutia:

  1. Schválenie správy o činnosti Akademického senátu FaF UK za rok 2017
  2. Schválenie rozpočtu FaF UK na rok 2018
  3. Personálne zmeny v zložení Vedeckej rady FaF UK
  4. Rôzne