Zasadnutie AS FaF UK

30. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 28. júna 2022 (utorok) o 13.30 v Sieni vedeckej rady (miestnosť č. 36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.


22. 06. 2022 14.06 hod.

Program zasadnutia

  1. Výročná správa o činnosti Farmaceutickej fakulty UK za rok 2021  
  2. Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 
  3. Rôzne