Zmena úradných hodín - študijné oddelenie


30. 09. 2020 14.57 hod.

Vážené študentky, Vážení študenti,

Z dôvodu zhoršenia mimoriadnej situácie a prechodu na dištančnú výučbu v súvislosti s COVID-19 sú od 05. októbra 2020 až do odvolania zrušené úradné hodiny na študijnom oddelení.

Všetky Vaše požiadavky zasielajte na študijne oddelenie mailom alebo nás kontaktujte telefonicky, prípadne prostredníctvom pošty – všetky budú vybavované priebežne.

V prípade, že sa budete musieť napriek tomu dostaviť na študijne oddelenie osobne – dohodnite si stretnutie so svojou referentkou

Zároveň Vás žiadame, aby ste obmedzili návštevu fakulty a študijného oddelenie len na nevyhnutné prípady.

Študijne oddelenie aktuálne z bezpečnostných dôvodov funguje v obmedzenom režime striedaním homeoffice a prácou na pracovisku.