Zmena úradných hodín Študijného oddelenia

Oznamujeme študentom, že Študijné oddelenie FaF UK je od 24. mája 2023 do 26. mája 2023 (vrátane) ZATVORENÉ.


24. 05. 2023 09.04 hod.
Od: Študijné oddelenie