Zodpovednosť v očkovaní

List od dekana FaF UK študentom k očkovaniu.


24. 06. 2021 11.05 hod.

Milí študenti farmácie!

 

V týchto horúcich júnových dňoch s príjemne nízkymi počtami pozitívnych prípadov na COVID-19 plánujete kde, ako a s kým strávite leto. Či budete odpočívať, alebo musíte aj pracovať. Zaslúžite si načas vypnúť, dištančná výučba zanechala vo všetkých sociálne a do istej miery aj psychické trhliny. My dnes na fakulte uvažujeme nad tým, aké sú šance, že sa budeme môcť stretávať v zimnom semestri. Nie iba na chvíľu v septembri. Ale až do Vianoc, ako si to pamätáme, keď bolo ešte všetko v poriadku. My na fakulte urobíme preto všetko, ale to určite nebude stačiť. V skutočnosti otázka stojí tak, či urobíte preto niečo malé aj vy. A nielen niektorí. Nielen väčšina. Ale všetci.

Ste študentmi farmácie a študujete jeden z najnáročnejším študijných programov. Preto viete veľmi dobre, ako to s liekmi je. Na koľko detailov treba myslieť, kým sa vymyslia, vyskúšajú a podajú človeku. Viete veľmi dobre, koľko ľudského úsilia, odhodlania, rozumu, angažovanosti je v každom jednom lieku. A áno, aj peňazí. Pretože to študujete. Pretože vás to učíme. A potom pozorujete a počujete v spoločnosti zvláštnu debatu o očkovacích látkach a očkovaní a niekedy sa nestačíte čudovať. Prečo je očkovanie – privilégium dnešného človeka – spochybňované? Rád by som vás povzbudil, aby ste diskutovali vo svojom okolí a aby ste povzbudzovali nerozhodnutých, či tých, čo majú obavy. Vychovávame z vás unikátnych odborníkov na lieky. Jediných v spoločnosti, ktorí vedia o liekoch naozaj všetko. Vašou úlohou nie je do diskusií prinášať iba názor. To nechajte na laikov. Vašou úlohou je prinášať vedomosť, ktorá rastie s počtom prečítaných učebníc, vedeckých článkov, urobených testov, získaných kreditov či absolvovaných labákov (dnes virtuálnych). A na základe vašich vedomostí rastie dôvera vášho okolia v to, čo študujete – v lieky. Pamätajte na to, že sloboda v očkovaní platí pre laikov. Pre odborníkov platí zodpovednosť v očkovaní.

Môj aktuálny apel na vás je však oveľa prozaickejší. Dajte sa všetci zaočkovať. Aspoň 99% z vás, lebo niektorí sa naozaj dať nemôžu. Aby sme sa na jeseň mohli stretávať na fakulte. Aby ste mohli bývať na internáte. Aby ste mohli ísť na kávičku do Starého mesta. Alebo na rande do kina. Aby vašou jedinou starosťou bolo, či spravíte zajtra test z farmaceutickej technológie. A nie, či budete mať negatívny test PCR.

 

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH.

dekan fakulty

V Bratislave, 22.6.2021