ZOMRELA DOCENTKA EVA SEDLÁROVÁ

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) v hlbokom zármutku oznamuje, že dňa 6. marca 2023 vo veku nedožitých 74 rokov zomrela pani doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD., rodená Dunčková, dlhoročná vysokoškolská učiteľka Katedry farmaceutickej chémie FaF UK.


08. 03. 2023 15.17 hod.

Zosnulá kolegyňa sa narodila 31. augusta 1949 v Zlatých Moravciach. Po základnej škole študovala a maturovala na Strednej priemyselnej škole potravinárskej v Nitre. Štúdium farmácie absovovala na FaF UK v rokoch 1968 – 1973.

Po promócii pracovala rok vo Výskumnom ústave liečiv v Modre.

V roku 1974 sa stala vysokoškolskou učiteľkou Katedry farmaceutickej chémie FaF UK, na ktorej vypracovala svoju rigoróznu aj kandidátsku prácu a v roku 1994 sa habilitovala na docentku farmaceutickej chémie.

Vo výchovno-vzdelavacej činnosti pôsobila vo všetkých formách pedagogickej práce, v disciplíne farmaceutická chémia; vo vedeckej činnosti sa venovala projekcii, príprave aj izolácii derivátov a analógov esterov kyseliny fenylkarbámovej a v skupine liečiv aryloxyaminpropanolového typu sa systematicky zaoberala hodnotením vzťahov medzi ich chemickou štruktúrou, fyzikálno-chemickými vlastnosťami a biologickým účinkom.

V období 1996 – 2002 bola prodekankou FaF UK pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky.

V období od 1. septembra 2001 do 31. augusta 2003 bola vedúcou Katedy galenickej farmácie FaF UK.

V rokoch 2010 – 2015 bola pani docentka vedúcou Katedry farmaceutickej chémie FaF UK, predsedníčkou Sekcie farmaceutickej chémie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS), členkou prípravných výborov konferencií Syntéza a analýza liečiv aj viacerých sympózií.

Pani docentka bola za svoju výchovno–vzdelávaciu a organizátorskú činnosť ocenená diplomom a titulom Čestná členka SFS, Weberovou cenou a Medailou PhMr. Vladimíra J. Žuffu SFS, bronzovou aj striebornou medailo SLS, pamätnou medailou pri príležitosti 50., 60. aj 70. výročia založenia FaF UK a mnohými ďalšími oceneniami.

Doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD., bola vo farmaceutickej chémii symbiózou výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a organizátorskej činnosti.

Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať dňa 11. marca 2023 o 10:00 hod. v bratislavskom Krematóriu.

Parte (pdf)