18. zasadnutie Akademického senátu FaF UK

18. zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 24. júna 2020 (štvrtok) o 10.00. Zasadnutie prebehne v „online“ forme v aplikácii MS-Teams.


17. 06. 2021 15.28 hod.
Od: AS FaF UK

Program zasadnutia:

 

  1. Schválenie Výročnej správy o činnosti FaF UK za rok 2020;
  2. Schválenie dokumentu Dlhodobý zámer rozvoja na obdobie rokov 2021 - 2027 a jeho konkretizácia;
  3. Zmeny názvov predmetov v rámci odporúčaného študijného plánu študijného programu farmácia, v študijnom odbore farmácia;
  4. Prerokovanie Štatútu Rady kvality FaF UK;
  5. Voľba prodekana a informácia o zmene úsekov a rozsahu činnosti prodekanov;
  6. Komisia pre aktualizáciu rokovacieho poriadku AS FaF UK;
  7. Rôzne.

 


Schôdza cez Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo mobilnej aplikácii

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Viac informácií o tom, ako používať Teams sa dozviete na stránke www.uniba.sk/elearning.