Laura Adamkovičová medzi študentskými osobnosťami Slovenska

Laureátkou v kategórii farmácia je tento rok Laura Adamkovičová z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


07. 07. 2021 09.49 hod.

Víťazov ceny Študentská osobnosť Slovenska virtuálne vyhlásili už v decembri 2020 a keďže aktuálne epidemická situácia umožnila aj slávnostné prezenčné vyhodnotenie, to sa uskutočnilo 1.júla 2021 v Pálfiho paláci v Bratislave za účasti osobností spoločenského a vedeckého života. Národné ocenenie talentovaných študentov prvého, druhého aj tretieho – doktorandského – stupňa vysokoškolského štúdia má spolu 13 kategórií a jeho cieľom je vyzdvihnúť mladé osobnosti na slovenských vysokých školách, ich talent, cieľavedomosť a úspešnosť.

Laureátkou v kategórii farmácia je tento rok Laura Adamkovičová z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá viedla alebo sa zúčastnila viac ako 45 projektov organizovaných Slovenským spolkom študentov farmácie na Slovensku aj v zahraničí. Napríklad Kariérnych dní farmaceutov či projektu počas pandémie COVID-19 s názvom Študenti farmácie pomáhajú lekárňam.