NÁHRADNÉ/OPRAVNÉ termíny letných štátnych skúšok

Náhradné/opravné termíny štátnej skúšky pre magisterské a bakalárske štúdium začínajú dňom 17.08.2021.


05. 08. 2021 18.39 hod.