Prevzatie špecializačných diplomov

Absolventi špecializačného štúdia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí ho úspešne ukončili vykonaním špecializačnej skúšky v termínoch od 29.06.2021 do 09.07.2021 si môžu DIPLOM o špecializácii – odbornej spôsobilosti na výkon špecializačných pracovných činností v špecializačnom odbore LEKÁRENSTVO vyzdvihnúť osobne na Študijnom oddelení FaF UK, Ulica odbojárov 10 v Bratislave v termíne od 29. júla 2021 do 31. augusta 2021 každý pracovný deň od pondelka do piatka od 8.00 do 15.00 h.


29. 07. 2021 18.47 hod.