Staff

PharmDr. Jarmila Ferková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
115 – O

PharmDr. Janka Kubíková, PhD., MPH

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Michael Kenneth Lawson, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 50 117 261
102 – O

PharmDr. Alžbeta Lengyelová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 271
129 – O

PharmDr. Desana Matušová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Veronika Mikušová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Monday10:00 – 12:00

PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 50 117 262
109 – O

Ing. Silvia Molnárová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Eva Nováková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Martina Papadakos, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Miroslava Potúčková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 50 117 269
114 – O

Mgr. Jana Selčanová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
115 – O
Monday10:00 – 14:00
Wednesday10:00 – 14:00

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 270
129 – O

PharmDr. Miroslava Špaglová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 02 50 117 263
106 – O

PharmDr. Jozef Zima

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mária Horváthová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
sekretárka, sekretár
+421 2 50 117 266
110 – O

Marta Bruteničová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
laboratory assistant
103 – O

Iveta Dinková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Daniel Krchňák, DiS

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
laboratory assistant
+421 2 50 117 261
102 – O

Júlia Petreková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Erika Polášková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
laboratory assistant
128 – O

Iveta Rigáňová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Dana Čierna

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
pomocník a upratovač v kancelárii
112 – O

doc. PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
docent vysokej školy, univerzity
02/ 50 117 250

doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
docent vysokej školy, univerzity
105 – O

PharmDr. Jozef Zima

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
2.dFML/x

To top