Svetový deň farmaceutov

Kto je to farmaceut? Prečo sa na farmaceutov môžete kedykoľvek obrátiť?

25. september patrí nám, farmaceutom. Nielen medzinárodná farmaceutická federácia (FIP) poukazuje na dôležitosť farmaceutov v zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti, ale aj my, študenti farmácie, si uvedomujeme dôležitosť nášho povolania. Práve preto sme sa rozhodli natočiť video, v ktorom chceme poukázať na to, prečo je povolanie farmaceuta skutočne dôležité.

Slovenský spolok študentov farmácie