Zamestnanci

Katarína Karolína Rigóová

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát správy budov a PÚHS
pomocník a upratovač v kancelárii

Katarína Saganová

Farmaceutická fakulta UK, Univerzitná lekáreň
farmaceutický laborant so špecializáciou

PharmDr. Eva Salanci, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Kristína Satková

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát verejného obstarávania
referent pre verejné obstarávanie

Kristína Satková

Farmaceutická fakulta UK, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
technik vo fyzikálnych a v príbuzných od
02/501 17 183
02/501 17 285

Mgr. Jana Selčanová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
asistent univerzity
115 – O
Pondelok10:00 – 14:00
Streda10:00 – 14:00

Mgr. Nicola Sipekiová, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Anna Sláviková

Farmaceutická fakulta UK, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
technik vo fyzikálnych a v príbuzných od
02/501 17 238
č.27 - K
Prvá Predchádzajúca ... 25 26 [27] 28 29 ... Nasledujúca Posledná