Zamestnanci

Ing. Ingrid Slezáková

Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 104
02/501 17 347
115-K
Konzultačné hodiny po predchádzajúcej dohode termínu (e-mail)

Mgr. Kristián Slíž

Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
3.dFMX

Ing. Jana Slobodníková

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát ľudských zdrojov
odborný personalista pre pracovnoprávne

Ing. Peter Slovák

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát
vedúci prevádzkového útvaru veľkého vzde

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Útvar prodekanov
dekan, prodekan fakulty

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
odborný asistent/assistant professor
02/501 17 185
02/501 17 344
K-113A
Konzultačné hodiny: PON 10:00-11:00 Po predchádzajúcej dohode (email) je možné prísť aj mimo konzultačných hodín./ Office hours: MON 10:00-11:00 After previous agreement it is possible to come outside of the office hours.

Peter Spál

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát správy budov a PÚHS, Dielňa
prevádzkový zámočník, údržbár
02/501 17 175
dielňa

Mgr. Ondrej Sprušanský, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Peter Stanko

Farmaceutická fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 26 27 [28] 29 30 ... Nasledujúca Posledná