Zamestnanci

Lenka Svobodová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
technik zoológ, botanik, ekológ
02/501 17 375
400-K

doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
02/501 17 225
319 - O

Mgr. Soňa Sýkorová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
1.dFML

Ľubica Szakáčová

Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
chemický technik, i. n.

Margita Sztranyovská

Farmaceutická fakulta UK, Kat.bunk.a molek.biológie liečiv
sekretárka, sekretár
02/501 17 309
324 - K

Zuzana Sztranyovszká

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky
laborantka
02/501 17 202
02/501 17 212
02/501 17 232
Odbojárov 10, 4. posch., č. dv. 402/O, 425/O

Mgr. Róbert Šandrik, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Vasil Šatnik, PhD.

Farmaceutická fakulta UK,
Dohoda

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
odborný asistent univerzity
02/501 17 270
129 – O

Eva Škorvagová

Farmaceutická fakulta UK, Záhrada liečivých rastlín
pestovateľ aromatických a liečivých rast
Prvá Predchádzajúca ... 27 28 [29] 30 31 ... Nasledujúca Posledná