Zamestnanci

PharmDr. Peter Stanko

Farmaceutická fakulta UK,
Dohoda

doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9016 9369
02/501 17 363
02/501 17 369
16-K
6 - K

PharmDr. Natália Stollárová

Farmaceutická fakulta UK,
Dohoda

PharmDr. Lenka Stopková, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 2226

Mgr. Jozef Stowasser

Farmaceutická fakulta UK,
Dohoda

Ing. Lucia Straková

Farmaceutická fakulta UK, Referát vedecko-výskumnej činnosti, Centrum projektovej činnosti
projektový asistent

Alexandra Striničová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
laborant v biológii a príbuz.odboroch
+421 2 9016 9371
02/501 17 371
23/a - K

Mgr. Katarína Sujová

Farmaceutická fakulta UK,
1.dFMX
+421 2 9016 9254
FAF-S 019
Pondelok16:30 – 17:30

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Farmaceutická fakulta UK,
1.dKFC/x
Prvá Predchádzajúca ... 27 28 [29] 30 31 ... Nasledujúca Posledná