Zamestnanci

Ľubica Szakáčová

Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
chemický technik, i. n.

Margita Sztranyovská

Farmaceutická fakulta UK, Kat.bunk.a molek.biológie liečiv
sekretárka, sekretár
02/501 17 309
324 - K

Zuzana Sztranyovszká

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky
laborantka
02/501 17 202
02/501 17 212
02/501 17 232
Odbojárov 10, 4. posch., č. dv. 402/O, 425/O

Mgr. Róbert Šandrik, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
odborný asistent univerzity
02/501 17 270
129 – O

Eva Škorvagová

Farmaceutická fakulta UK, Záhrada liečivých rastlín
pestovateľ aromatických a liečivých rast

Ing. Stanislava Šoralová, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 224
02/501 17 395
318 - O
TAC 16

PharmDr. Miroslava Špaglová, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
odborný asistent univerzity
+421 02 50 117 263
106 – O

PharmDr. Marcela Špringerová

Farmaceutická fakulta UK, Univerzitná lekáreň
farmaceut v odbore, i. n.

PharmDr. Ondrej Štefánik

Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
2.dFMX
Prvá Predchádzajúca ... 28 29 [30] 31 32 ... Nasledujúca Posledná