Zamestnanci

Ľubica Szakáčová

Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
laborant chemický technik, i. n.

PharmDr. Kristína Szmicseková, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Margita Sztranyovská

Farmaceutická fakulta UK, Kat.bunk.a molek.biológie liečiv
THP,sekretárka, sekretár
02/501 17 309
324 - K

Zuzana Sztranyovszká

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky
laborantka
02/501 17 202
02/501 17 212
02/501 17 232
Odbojárov 10, 4. posch., č. dv. 402/O, 425/O

Mgr. Róbert Šandrik, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 9221

Alena Šimnová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
laborant vo fyzikál. a v príbuz.odb.

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
odborný asistent univerzity
+421 2 9016 9270
+4212/90169270
129 – O
Konzultácie budú poskytované po predchádzajcom telefonickom, mailovom alebo osobnom dohovore.
Utorok09:30 – 11:00

Eva Škorvagová

Farmaceutická fakulta UK, Záhrada liečivých rastlín
pestovateľ aromatických a liečivých rast
Prvá Predchádzajúca ... 29 30 [31] 32 33 ... Nasledujúca Posledná