Zamestnanci

Jana Števová

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát správy budov a PÚHS
vrátnik
02/501 17 360
domovníčka

Jana Števová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra telesnej výchovy a športu
pomocník a upratovač v kancelárii

Ing. Emil Švajdlenka, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Jesika Tamášová

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát správy budov a PÚHS
pomocník a upratovač v kancelárii

Matilda Tamášová

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát správy budov a PÚHS
pomocník a upratovač v kancelárii

Jana Tarabová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv
chemický technik, i. n.
02/501 17 321

Ing. Anton Ťažký

Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

RNDr. Daniela Tekeľová, CSc.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky
odborná asistentka (oddelenie farmakognózie)
02/501 17 211
č. dv. 413A/O, Odbojárov 10, 4. posch.
Prvá Predchádzajúca ... 29 30 [31] 32 33 ... Nasledujúca Posledná