Zamestnanci

Matilda Tamášová

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát správy budov a PÚHS
pomocník a upratovač v kancelárii

Jana Tarabová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv
laborant-chemický technik, i. n.
02/501 17 321

Ing. Miroslav Taranda

Farmaceutická fakulta UK,
1.dFMX

Ing. Anton Ťažký

Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

RNDr. Daniela Tekeľová, CSc.

Farmaceutická fakulta UK, Záhrada liečivých rastlín
odborná asistentka (oddelenie farmakognózie)
02/501 17 211
č. dv. 413A/O, Odbojárov 10, 4. posch.

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA

Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/501 17 343
02/501 17 348
113 - K
117 - K

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA

Farmaceutická fakulta UK, Fakultná lekáreň
farmaceut v odbore, i. n.

PaedDr. Martina Tibenská, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra telesnej výchovy a športu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 9166
02/501 17 166

Mgr. Michal Tokár, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra telesnej výchovy a športu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 30 31 [32] 33 34 ... Nasledujúca Posledná