Zamestnanci

prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
profesor vysokej školy, univerzity
02/501 17 292
č.5 - O

Mgr. Jana Urbánková

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
1.dKFC

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv
docent vysokej školy, univerzity
02/501 17 330
224 - K

PharmDr. Samuel Varényi, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Katarína Vasilková

Farmaceutická fakulta UK, Univerzitná lekáreň
farmaceutický laborant so špecializáciou

doc. Mgr. Diana Vavrincová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
02/501 17 364
7b - K

PharmDr. Eva Veľasová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
4.dFML

Elena Vilémová

Farmaceutická fakulta UK, Integrovaný informačný systém
technik vo výpočtovej technike, i. n.
Prvá Predchádzajúca ... 31 32 [33] 34 35 Nasledujúca Posledná