Zamestnanci

Jana Števová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra telesnej výchovy a športu
upratovačka

doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
docent univerzity
+421 2 9016 9262
105 – O
Pondelok10:00 – 12:00

Ing. Emil Švajdlenka, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 2325

Matilda Tamášová

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát správy budov a PÚHS
pomocník a upratovač v kancelárii

Jana Tarabová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv
laborant-chemický technik, i. n.
02/501 17 321

Ing. Miroslav Taranda

Farmaceutická fakulta UK,
1.dFMX

Ing. Anton Ťažký

Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

RNDr. Daniela Tekeľová, CSc.

Farmaceutická fakulta UK, Záhrada liečivých rastlín
odborná asistentka (oddelenie farmakognózie)
02/501 17 211
č. dv. 413A/O, Odbojárov 10, 4. posch.

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA

Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/501 17 343
02/501 17 348
113 - K
117 - K

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA

Farmaceutická fakulta UK, Fakultná lekáreň
farmaceut v odbore, i. n.
Prvá Predchádzajúca ... 31 32 [33] 34 35 ... Nasledujúca Posledná