Zamestnanci

PharmDr. Samuel Varényi, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Univerzitná lekáreň
farmaceut v odbore, i. n.
+421 2 9016 9251

Mgr. Katarína Vasilková

Farmaceutická fakulta UK, Univerzitná lekáreň
farmaceutický laborant so špecializáciou

doc. Mgr. Diana Vavrincová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9016 9379
338/9

doc. Mgr. Peter Vavrinec

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
docent vysokej školy, univerzity
02/901 69 379
338/9

doc. Mgr. Peter Vavrinec

Farmaceutická fakulta UK, Zariad. na chov a držanie labor. zvierat
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/901 69 379
338/9

PharmDr. Eva Veľasová, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Elena Vilémová

Farmaceutická fakulta UK, Integrovaný informačný systém
technik IT

Elena Vilémová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
laborant v biológii a príbuz.odboroch
+421 2 9016 9108

Silvia Vitteková

Farmaceutická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent ŠO
+421 2 9016 9147

Mgr. Dagmar Volentičová

Farmaceutická fakulta UK, Univerzitná lekáreň
farmaceutický laborant so špecializáciou
Prvá Predchádzajúca ... 32 33 [34] 35 36 Nasledujúca Posledná