Zamestnanci

PharmDr. Miriam Vulevová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
asistent univerzity
105 – O

Mgr. Veronika Vyletelová

Farmaceutická fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Melissa Záteková

Farmaceutická fakulta UK,
Dohoda

Bc. Monika Zelinová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
laborant v biológii a príbuz.odboroch

Šárka Zemanová

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát správy budov a PÚHS
pomocník a upratovač v kancelárii

PharmDr. Jozef Zima

Farmaceutická fakulta UK,
3.dFML/x

PharmDr. Jozef Zima

Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
asistent univerzity
+421290169270
Pondelok09:00 – 12:00
Prvá Predchádzajúca ... 33 34 [35] 36 Nasledujúca Posledná