Zamestnanci

Silvia Vitteková

Farmaceutická fakulta UK, Študijné oddelenie
referent ŠO
+421 2 9016 9147

Mgr. Dagmar Volentičová

Farmaceutická fakulta UK, Univerzitná lekáreň
farmaceutický laborant so špecializáciou

PharmDr. Miriam Vulevová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
asistent univerzity
105 – O

Mgr. Veronika Vyletelová

Farmaceutická fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Melissa Záteková

Farmaceutická fakulta UK,
Dohoda

Bc. Monika Zelinová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
laborant v biológii a príbuz.odboroch

Šárka Zemanová

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát správy budov a PÚHS
pomocník a upratovač v kancelárii

PharmDr. Jozef Zima

Farmaceutická fakulta UK,
3.dFML/x
Prvá Predchádzajúca ... 34 35 [36] 37 Nasledujúca Posledná