Zamestnanci

Mgr. Linda Bartošová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
2.dFML

Mgr. Janette Baše

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát ekonomiky práce
odborný ekonóm práce a miezd

Monika Beganová, DiS. art.

Farmaceutická fakulta UK, Ústredná knižnica
knihovník špecialista na katalogizáciu

Ing. Ivan Benkovský, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 253
LNF

Mgr. Lenka Bies Piváčková, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 387
O121

Mgr. Stanislav Bilka, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná