Zamestnanci

Jana Bláhová

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát bezpečnosti práce a PO
referent útvaru obrany, ochrany (referen
02/501 17 115
33,22,27 - O

RNDr. Anna Boriková, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 247
212 - O

Miroslav Borinský

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát správy budov a PÚHS
vrátnik

Pavel Brbúch

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát správy budov a PÚHS
robotník nádvornej skupiny

Kvetoslava Brezinová

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát plánu a rozpočtu
odborný referent rozpočtov

RNDr. Veronika Brindza Lachová, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Marta Bruteničová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
zodpovedná laborantka pre Študentské laboratórium farmaceutickej výroby č. dv. S/33 – O
103 – O

RNDr. Alexander Búcsi, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 283
FAF-O 3
konzultačné hodiny- consultation hours: utorok - Tuesday 8:00-9:00

Lívia Budová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmaceutickej chémie
chemický technik, i. n.
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná