Zamestnanci

Adriana Bálintová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
laborant vo fyzikál. a v príbuz.odb.

Mgr. Linda Bartošová

Farmaceutická fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Janette Baše

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát ekonomiky práce
sam.odb.referent EP

Monika Beganová, DiS. art.

Farmaceutická fakulta UK, Ústredná knižnica
knihovník špecialista na katalogizáciu

Ing. Ivan Benkovský, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 253
LNF

Mgr. Lenka Bies Piváčková, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 387
O121
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná