Zamestnanci

Jana Bláhová

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát bezpečnosti práce a PO
referent útvaru obrany, ochrany (referen
+421 2 9016 9103
33,22,27 - O

Michaela Bláhová

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát všeobecnej účtárne
fakturant odborný

Dana Boboková

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát ľudských zdrojov
sam.odb.referent ĽZ
+421 2 9016 9118

Katrina Bodoríková

Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Ing. Iryna Bondar

Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv
laborant-chemický technik, i. n.

Ing. Jaroslava Borošová

Farmaceutická fakulta UK, Referát vedecko-výskumnej činnosti, Referát vedeckovýskumnej činnosti
sam.odb.referent pre vedu a výskum
+421 2 9016 9115

Pavel Brbúch

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát správy budov a PÚHS
robotník nádvornej skupiny

Kvetoslava Brezinová

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát plánu a rozpočtu
odborný referent rozpočtov
+421 2 9016 9109

RNDr. Veronika Brindza Lachová, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/901 62 208
O-401

Marta Bruteničová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
zodpovedná laborantka pre Študentské laboratórium farmaceutickej výroby č. dv. S/33 – O
103 – O
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná