Zamestnanci

Jana Bláhová

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát bezpečnosti práce a PO
referent útvaru obrany, ochrany (referen
02/501 17 115
33,22,27 - O

Michaela Bláhová

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát všeobecnej účtárne
fakturant odborný

Ing. Iryna Bondar

Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv
laborant-chemický technik, i. n.

RNDr. Anna Boriková, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 247
212 - O

Miroslav Borinský

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát správy budov a PÚHS
vrátnik,informátor

Ing. Jaroslava Borošová

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát vedecko-výskumnej činnosti
sam.odb.referent pre vedu a výskum

Pavel Brbúch

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát správy budov a PÚHS
robotník nádvornej skupiny
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná