Zamestnanci

Renáta Emrichová

Farmaceutická fakulta UK, Kat.farm.analýzy a nukl.farmácie
upratovačka
02/501 17 256
LNP - O

RNDr. Tomáš Fazekaš, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv odborný asistent vysokej školy
+421 2 9016 2283
90109955
9016 2283
F2 - 172
FaF O-3
konzultačné hodiny (consultation hours): štvrtok (Thursday) 15:00-15:50
Štvrtok15:00 – 15:50

Mgr. Kristína Ferenczyová, PhD.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Jarmila Ferková

Farmaceutická fakulta UK,
3.dFMX/x

PharmDr. Jarmila Ferková

Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
asistent univerzity, doktorand (3.dFMG/x, externý)
+421 2 9016 9271
+421 2 9016 9271
115 – O
Konzultačné hodiny po dohode osobne, alebo cez MS Teams.
Štvrtok13:00 – 15:00
Štvrtok13:00 – 15:00

Viera Floreková

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát správy budov a PÚHS, Archív
archivár, evidenčný zamestnan
02/501 17 106
podateľňa

prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Farmaceutická fakulta UK, Útvar prodekanov
prodekan pre vedu a zahr.styky
+421 2 9016 9281

prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Farmaceutická fakulta UK, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9016 9281
č.1 - O
KFCHL, miestnosť č. 1
Piatok11:00 – 12:00

RNDr. Peter Gál, DrSc., MBA

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky
vedecko výskumný pracovník
+421 2 9016 2208
Prvá Predchádzajúca ... 5 6 [7] 8 9 ... Nasledujúca Posledná