Mgr. Peter Novák

Pracovná pozíciadenný doktorand
Kontaktné informácie

Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 329, 3.poschodie

e-mail: novak114(at)uniba.sk

tel.: 02/50 117 310
Vzdelanie
2022-súčasnosť

Doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 7.3.2. Farmakológia

Téma: Imunomodulácia zápalových procesov potenciálne probiotickými laktobacilmi a štúdium ich vplyvu na intermediárny metabolizmus

Školiteľ: RNDr. František Bilka, PhD.
2017-2022

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte v odbore 7.3.1 Farmácia, titul Mgr.

Téma: Expresia génov adhéznych proteínov laktobacilov v simulovaných podmienkach gastrointestinálneho traktu

Školiteľ: doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

Vedecko-výskumná činnosťŠtúdium vplyvu potenciálne probiotických laktobacilov na intermediárny metabolizmus v simulovaných podmienkach gastrointestinálneho traktu
Pedagogická činnosť 
  • Imunológia – praktické cvičenia
  • Imunodiagnostika – praktické cvičenia
  • Molekulárna biológia – praktické cvičenia
  • Biochémia – praktické cvičenia