Mgr. Mária Nováková

Mgr. Mária Nováková
Pracovná pozícia

denný doktorand

Kontaktné informácie

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 319, 3. poschodie

e-mail: novakova92(at)uniba.sk

tel.: 02/50 117 305
Vzdelanie
2019 - súčasnosť

Doktorandské štúdium  na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 7.3.2 Farmakológia

Téma: Štúdium vplyvu laktobacilov na zápal a lipidový metabolizmus

Školiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

2015 – 2019

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte v odbore 7.3.1. Farmácia, 
titul Mgr.

Téma: Historický vývoj homeopatie a fytoterapie - rozdielnosť ich mechanizmov účinku a ich vnímanie laikmi

Školiteľ: JUDr. Mgr. Petra Capandová, PhD.

Vedecko-výskumná činnosťVplyv rôznych kmeňov rodu Lactobacillus na reguláciu biochemických kaskád lipidového metabolizmu a zápalu in vitro
Pedagogická činnosť

 

  • Biochémia – praktické cvičenia
  • Aplikovaná biochémia – praktické cvičenia
  • Konzultant diplomových prác