Členovia Akademického senátu FaF UK

Zoznam členov Akademického senátu FaF UK (volebné obdobie 2014 – 2018)

 

PREDSEDNÍCTVO AKADEMICKÉHO SENÁTUasfpharm.uniba.sk
Predseda akademického senátuRNDr. František Bilka, PhD.
Predseda zamestnaneckej časti ASPharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Predseda študentskej časti ASMonika Čičová
Tajomník akademického senátudoc. RNDr. Jana Gallová, CSc.

 

 

Členovia zamestnaneckej časti

zkasfpharm.uniba.sk

 

 

RNDr. František Bilka, PhD.

KBMBL

bilkafpharm.uniba.sk

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

KFB

cziglefpharm.uniba.sk

PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.

KFB

fialovafpharm.uniba.sk

doc. RNDr. Jana Gallová, CSc.

KFChL

gallovafpharm.uniba.sk

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

KFT

kuzelovafpharm.uniba.sk

PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

KORF

lehockafpharm.uniba.sk

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.

KTVŠ

ludvigfpharm.uniba.sk

doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

KChTLlukacfpharm.uniba.sk 

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.

KFCh

malikfpharm.uniba.sk

PharmDr. Desana Matušová, PhD.

KGF

matusova1uniba.sk

prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

KFB

nagyfpharm.uniba.sk

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

KBMBL

oblozinskyfpharm.uniba.sk

doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD. 

KJozabalovafpharm.uniba.sk 

RNDr. Alexandra Planková, PhD.

KFANF

plankovafpharm.uniba.sk 

Členovia študentskej časti (od 23. 4. 2017)

skasfpharm.uniba.sk

akad. rok 2017/2018

Ema Balažová 

3. roč. (Mgr.)

Nikola Bujnová 

3. roč. (Mgr.)

Monika Čičová

4. roč. (Mgr.)

Miloš Chalachan 

4. roč. (Mgr.)

Adam Kováčik 

2. roč. (Mgr.)

Miriama Štorcelová 

3. roč. (Mgr.)

Mgr. Katarína Želinská 

2. roč. (PhD. / KFCHL)