Voľné pracovné miesta

14.2.2020 - Voľné pracovné miesto odborného asistenta na Katedre chemickej teórie liečiv

Miesto práce - Odbojárov 10, Bratislava

Druh pracovného pomeru - plný úväzok

Náplň práce - zapojenie do pedagogického aj výskumného procesu katedry.

Životopis zasielajte na: personalnefpharm.uniba.sk 

alebo písomne na adresu

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Referát pre ľudské zdroje
Ulica odbojárov 10
832 32 Bratislava 

K životopisu, prosím, pripojte nasledujúci text:
"Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Farmaceutická fakulta UK. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 3 mesiacov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať."

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
-
vysokoškolské II. stupňa
- vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore
-
ukončené VŠ vzdelanie v odbore/špecializácii, chémia, farmácia alebo v príbuznom odbore,
- ukončené, alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium 3. stupňa – PhD. v odbore farmaceutická chémia, chemická syntéza, chemická analýza, alebo v príbuznom odbore
- vítané zapojenie do pedagogického aj výskumného procesu katedry s možnosťou kvalifikačného rastu
- znalosť odbornej angličtiny (anorganická, organická chémia) vítaná.

15.1.2020 - Voľné pracovné miesto – administratívny pracovník na katedre FaF UK

Miesto práce - Odbojárov 10, Bratislava

Termín nástupu - dohodou

Druh pracovného pomeru - plný úväzok

Ponúkaný plat (brutto) - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • odborná technicko-administratívna práca pri zabezpečovaní pedagogického procesu a praktickej výučby pre poslucháčov a zamestnancov katedry,
 • samostatné zabezpečovanie čiastkovej práce v personálnej oblasti na katedre a iných administratívnych prác,
 • sledovanie rozpočtu katedry,
 • evidencia objednávok a faktúr elektronickou formou (SAP – Sofia),
 • zabezpečovanie katedrovej knižnice.

Požiadavky

 • stredné vzdelanie s maturitou,
 • anglický jazyk aktívne - výhodou
 • komunikatívnosť, kreativita, práca v kolektíve zamestnancov i študentov.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • 5 dní dovolenky nad rámec ZP,
 • gastrolístky poskytované aj za dni čerpania dovolenky,
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie.

Požadované doklady - štruktúrovaný životopis.

Kontakt
E-mail: personalnefpharm.uniba.sk  

Na základe doručených dokladov a miery plnenia požadovaných kritérií budú oslovení vybraní uchádzači na osobný pohovor.

Informácie o výberovom konaní
K životopisu prosím, pripojte nasledujúci text:
"Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Farmaceutická fakulta UK. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom číslo 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 3 mesiacov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať." 

15.1.2020 - Voľné pracovné miesto odborného asistenta na Katedre galenickej farmácie

Miesto práce - Odbojárov 10, Bratislava

Termín nástupu – 2020

Náplň práce - pedagogická a vedecko-výskumná činnosť v odbore farmaceutická technológia. Aktívna participácia na rozvoji prepojenia výučby s praxou, zapojenie sa do kreovania a rozvoja pracovných tímov s dôrazom na interdisciplinárnu spoluprácu. Podieľanie sa na tvorbe očakávaného spoločenského – vzdelávacieho a odborného prínosu Katedry galenickej farmácie.

Požiadavky 

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s perspektívou doktorandského štúdia v odbore, 
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa – ukončené alebo prebiehajúce PhD. oblasti farmaceutických, biomedicínskych, biotechnologických vied alebo v príbuznom odbore (chemicko-technologickom, prírodovednom), 
 • aktívna znalosť anglického jazyka, 
 • publikačná činnosť v odbore, 
 • tímová spolupráca.

Ponúkame

 • odborný a kvalifikačný rast, 
 • získanie, resp. účasť na grantových odborných projektoch, 
 • možnosť zahraničných stáží, 
 • dovolenka až do 45 dní, 
 • voľno navyše pre rodičov detí do 10 rokov, 
 • stravné lístky aj za obdobie dovolenky, 
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie. 

Doručenie dokladov v elektronickej forme na e-mailovú adresu fakulty: 

personalnefpharm.uniba.sk 

alebo písomne na adresu: 

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave  
Referát pre ľudské zdroje  
Ulica odbojárov 10  
832 32 Bratislava  
http://www.fpharm.uniba.sk 

Požadované doklady 

 • štruktúrovaný životopis s dôrazom na pedagogickú a výskumnú prax v danom odbore,
 • doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti.

Na základe doručených dokladov a miery plnenia požadovaných kritérií budú oslovení vybraní uchádzači na osobný pohovor.

Pre bližšie informácie o pracovnom mieste a termíne pohovoru kontaktujte prosím:
PharmDr. Milica Molitorisová, PhD. – milica.molitorisovauniba.sk 

K životopisu, prosím, pripojte nasledujúci text o súhlase spracovania Vašich osobných údajov:  
"Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Farmaceutická fakulta UK. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 3 mesiacov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať."

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
-
vysokoškolské II. stupňa 
- vysokoškolské III. stupňa 

Termín nástupu: dohodou.

15.1.2020 - Voľné pracovné miesto odborného asistenta na Katedre farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie

Miesto práce - Odbojárov 10, Bratislava

Druh pracovného pomeru - plný úväzok

Termín nástupu – 2020

Náplň práce - zapojenie do pedagogického aj výskumného procesu katedry (príprava a analýza nových potenciálnych farmák, klinická analýza, farmaceutická analýza, analytické metódy (elektrochemické senzory, elektroforéza, chromatografia, hmotnostná spektrometria)) s možnosťou kvalifikačného rastu.

Požadované doklady 
– štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis s dôrazom na pedagogickú a výskumnú prax v danom odbore,
– doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti. 
Doručenie dokladov v elektronickej forme na e-mailovú adresu fakulty: 

tffpharm.uniba.sk a v kópii na mikusfpharm.uniba.sk 

alebo písomne na adresu:
Farmaceutická fakulta UK v Bratislave  
Referát pre ľudské zdroje  
Ulica odbojárov 10  
832 32 Bratislava  
http://www.fpharm.uniba.sk 

Na základe doručených dokladov a miery plnenia požadovaných kritérií budú oslovení vybraní uchádzači na osobný pohovor.

Pre bližšie informácie o pracovnom mieste a termíne pohovoru kontaktujte prosím:
 prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD., mikusfpharm.uniba.sk, 02/50117110

K životopisu, prosím, pripojte nasledujúci text: 
"Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Farmaceutická fakulta UK. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 3 mesiacov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať."

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
-
vysokoškolské II. stupňa
- vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore
-
ukončené VŠ vzdelanie v odbore/špecializácii chémia (prírodné a technické vedy), farmácia a lekárske vedy alebo v príbuznom odbore
- ukončené alebo prebiehajúce vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa - PhD. v odbore/špecializácii farmaceutická chémia, organická chémia, anorganická chémia, analytická chémia, biochémia, jadrová chémia alebo v príbuznom odbore,
- prípadne bez PhD s tým, že PhD v internej alebo externej forme sa zrealizuje priamo na pracovisku 
- znalosť odbornej angličtiny (chémia) vítaná
- publikačná činnosť v odbore výhodou.

15.1.2020 - Voľné pracovné miesto – laborant/ka

Miesto práce - Odbojárov 10, Bratislava

Druh pracovného pomeru - plný úväzok

Ponúkaný plat (brutto) - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. / dohodou

Náplň práce - príprava praktických cvičení, zabezpečenie chodu praktických cvičení, podieľanie sa na vedecko-výskumnej a technickej práci katedry, spracovávanie prvotných záznamov o dosiahnutých výsledkoch.

Zamestnanecké výhody, benefity - 5 dní dovolenky nad rámec ZP, stravovanie zabezpečené formou gastrolístkov (poskytované aj za dni čerpania dovolenky)

Informácie o výberovom konaní - Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem o túto pracovnú pozíciu v našej spoločnosti. Kontaktovať budeme iba vybraných kandidátov na túto pozíciu.

Svoje životopisy a referencie zasielajte na: personalnefpharm.uniba.sk

K životopisu, prosím, pripojte nasledujúci text:
"Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Farmaceutická fakulta UK. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 3 mesiacov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať."

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním - Stredné odborné vzdelanie s maturitou

Vzdelanie v odbore - farmaceutickom, zdravotníckom, potravinárskom, veterinárnom alebo chemickom

15.1.2020 - Prijmeme zamestnanca do dielne

Prijmeme zamestnanca do dielne na plný pracovný úväzok s nástupom od 2020.

Viac informácií na DEKANÁTE FaF UK  -  Personálne odd. - dvere č. 19 /20

Farmaceutická fakulta UK Odbojárov č.10

15.1.2020 - Prijmeme upratovačku

Prijmeme upratovačku na plný pracovný úväzok s nástupom čo najskôr.

Viac informácií na DEKANÁTE FaF UK  -  Personálne odd. - dvere č. 19 /20

Farmaceutická fakulta UK Odbojárov č.10