Voľné pracovné miesta

Prijmeme zamestnanca do dielne - 12.10.2018

Prijmeme zamestnanca do dielne na plný pracovný úväzok s nástupom od 1.1.2019.

Viac informácií na DEKANÁTE FaF UK  -  Personálne odd. - dvere č. 19 /20

Farmaceutická fakulta UK Odbojárov č.10

Prijmeme upratovačku - 12.10.2018

Prijmeme upratovačku na plný pracovný úväzok s nástupom čo najskôr.

Viac informácií na DEKANÁTE FaF UK  -  Personálne odd. - dvere č. 19 /20

Farmaceutická fakulta UK Odbojárov č.10

FaF UK príjme do pracovného pomeru laboranta/laborantku na Katedru bunkovej a molekulárnej biológie liečiv

FaF UK príjme do pracovného pomeru laboranta/laborantku na Katedru bunkovej a molekulárnej biológie liečiv

Požadované vzdelanie: pracovné miesto je vhodné pre absolventa odborov Farmaceutický laborant, Zdravotnícky laborant, alebo príbuzného odboru

Znalosti: skúsenosti s prácou v laboratóriu za aseptických podmienok, príprava roztokov, práca s biologickým materiálom, kancelárska práca s PC (Word, Excel)

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Miesto výkonu práce: FaF UK, Odbojárov 10, Bratislava

Platové podmienky: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Predpokladaný nástup: 1.1.2018

Uzávierka: 15.11.2017

Kontakt: personalne@fpharm.uniba.sk

Tel.: 02/501 17 138