Aktuality 2021

Mzdové veličiny pre rok 2021

Prehľad aktivít a hospodárenia ZO OZ PŠaV pri FaF UK za r.2020

Letný detský tábor 2021

 • 1/ LETNÝ DETSKÝ TÁBOR

  Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pripravil pre  deti členov OZPŠaV v poradí  3. letný detský tábor  v rekreačnom zariadení CROCUS v Kežmarských Žľaboch vo Vysokých Tatrách,

  v čase letných prázdnin od 4. do 10. júla 2021. Informácie a prihlášku pre deti členov OZPŠaV na Slovensku nájdete na:

  https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/letny-detsky-tabor-2.alej

Darovanie 2% z dane

 • Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku vytvára ako nástroj solidarity medzi členmi z časti svojich príjmov podporný fond,

  z ktorého poskytuje nenávratné finančné príspevky členom zväzu na zmiernenie mimoriadne zlej sociálnej situácie spôsobenej závažným ochorením,

  úmrtím blízkeho či prírodnou katastrofou. Zväz v roku 2020 prerozdelil z podporného fondu sumu 21 600 €,

  za čo srdečne ďakujeme v mene zamestnancov školstva, ktorí túto finančnú podporu využili na zlepšenie svojej sociálnej situácie.

  Poukázaním 2% z dane Odborovému zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pomôžete vytvárať podporný fond. Informácie nájdete na:

  https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/darujte-nam-2-z-dane-nikdy-neviete-kedy-sa-takato-pomoc-moze-zist-aj-vam.alej

"Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2028 a Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2022."

 • Dobrý deň,

   

  dovoľujeme si Vám poslať na pripomienkovanie materiál "Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2028 a Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2022."

  Národná stratégia pre otvorenú vedu prezentuje základné tézy otvorenej vedy, opisuje situáciu v oblasti otvorenej vedy v Európe, analyzuje východiskový stav na Slovensku, definuje zainteresované skupiny a strategické oblasti na presadzovanie princípov otvorenej vedy na Slovensku. K základným cieľom stratégie patrí sprístupniť verejnosti primárne výstupy výskumu financovaného z verejných zdrojov - publikácie a dáta - v digitálnom formáte bez obmedzení alebo s minimálnymi obmedzeniami, s použitím verejných licencií. Tento cieľ nemožno podľa predkladateľa dosiahnuť bez zaradenia témy otvorenej vedy do systému vzdelávania, budovania technickej infraštruktúry pre otvorenú vedu kompatibilnej s existujúcou a vznikajúcou európskou infraštruktúrou, prispôsobenia systému hodnotenia a financovania vedy.

  Ciele Národnej stratégie pre otvorenú vedu sa budú napĺňať za pomoci dvojročných akčných plánov. Prvým z nich je Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2022, ďalšie budú nasledovať po vyhodnotení tohto obdobia.

  Vaše prípadné pripomienky očakávame v termíne do 4.5. 2021 na email: kurucova@kozsr.sk.

  Ďakujeme za spoluprácu.

  S pozdravom

  JUDr. Eva Kurucová

  špecialista pre činnosť HSR SR

  KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Odborárske nám. č. 3

  815 70  Bratislava, Slovakia

   

  Tel: +421 2 502 39 107

  Email : kurucova@kozsr.sk

  Web: www.kozsr.sk

  Facebook: https://www.facebook.com/KOZSR/