Historia ZO OZ

Aktivity konajúce pod záštitou ZO OZ

 Fakultný výbor spolu s vedením Katedry telesnej výchovy a športu každoročne usporiadúva športový deň zamestnancov FAF UK, ktorý sa koná v priestoroch lodenice FAF UK.

Súťaži sa v 5. disciplínach a to

  1. hod na basketbalový koš
  2. hod na plechovky
  3. hod šipkami
  4. strelba zo vzduchovky
  5. florbalový slalom

 

 

 

Staršie aktivity ZO OZ

  • Splav Malého Dunaja
  • Liečebno-relaxačný pobyt na Martinských holiach
  • Lyžovačka-Spálená

 

GALÉRIA: