Strajk OZ PŠaV 2022

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku vyhlásil štrajkovú pohotovosť. V prípade vyhlásenia štrajku budú naše požiadavky:

  • navýšenie tarifných platov zamestnancov školstva o 10 % každoročne,
  • platová tabuľka nepedagogických zamestnancov bude začínať minimálnou mzdou a žiadnemu nepedagogickému zamestnancovi nebude musieť zamestnávateľ výšku platu do výšky minimálnej mzdy dorovnávať,
  • navýšenie finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam, aby bolo zabezpečené ich dostatočné financovanie.

 

Štrajk je čiastočné alebo úplné prerušenie práce a zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho účasti na štrajku; mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi počas obdobia štrajku nepatrí. Keď sa štrajk nevyhlási počas celej pracovnej zmeny nevzniknú zamestnancom žiadne administratívne povinnosti vo vzťahu k Sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam.

Dátum začiatku štrajku je len orientačný a môže byť upravený podľa aktuálnej pandemickej situácie:

 

Týždeň

Počet dní štrajku

Predpokladaný dátum štrajku

Čas štrajku

ZŠ,SŠ

ZUŠ,CVČ,ŠI

VŠaPRO

11.

1

21.3.

6:00-9:00

13:00-16:00

7:30-10:30

12.

2

28.-29.3.

6:00-9:00

13:00-16:00

7:30-10:30

13.

3

4.-6.4.

6:00-9:00

13:00-16:00

7:30-10:30

14.

3

11.-13.4

6:00-9:00

13:00-16:00

7:30-10:30

15.

3

20.-22.4

6:00-9:00

13:00-16:00

7:30-10:30

 

Žiadame Vás ako zástupcov odborových organizácií pôsobiacich na univerzitách a priamo riadených organizáciách, aby ste nahlásili:

počet zamestnancov, ktorý by sa vyhláseného štrajku zúčastnili a to bez ohľadu na to, či ide o členov Vašej odborovej organizácie.

 

Pre zapojenie sa školy do štrajku je potrebné, aby sa hlasovania o štrajku zúčastnilo viac ako 50% zamestnancov školy a z týchto zamestnancov bolo viac ako 50% zamestnancov za vyhlásenie štrajku.

Do počtu zamestnancov sa nepočítajú zamestnanci vykonávajúci prácu na dohody mimo pracovného pomeru, preto Vás žiadame, aby ste ich do uvedených počtov zamestnancov nezarátavali.

Ďakujeme za operatívnu spoluprácu.

 

Ing. Pavel Ondek, predseda OZPŠaV na Slovensku,

Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., podpredseda OZPŠaV na Slovensku a predseda združenia VŠaPRO