38. Technologické dni

9. – 10. september 2021 v Bratislave

Katedra galenickej farmácie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave Vás pozýva na medzinárodné odborné podujatie organizované pod záštitou dekana FaF UK, prof. PharmDr. Jána Klimasa, PhD., MPH:

38. Technologické dni

"Inovácie vo výskume, vývoji a výrobe liekových foriem a zdravotníckych a diagnostických pomôcok."

Sympózium sa bude konať v dňoch 9. – 10. septembra 2021, v priestoroch FaF UK v Bratislave, hybridnou formou, t.j. aj online prenosom.

Príďte a staňte sa súčasťou modernej technológie vo farmácii. Účastníkom budú udelené kredity.

Pozvánka