Vedenie katedry

Vedúci katedry:

PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.

tel. +421 2 50 117 265, č.dv. 109

(e-mail:  milica.molitorisova@uniba.sk)                 

 

Zástupca vedúceho katedry:

PharmDr. Desana Matušová, PhD.

tel. +421 2 50 117 271, č.dv. 115

(e-mail:  matusova@fpharm.uniba.sk)

 

Tajomník katedry:

PharmDr. Mária Čuchorová, PhD.

tel. +421 2 50 117 263, č.dv. 106

(e-mail:  cuchorova@fpharm.uniba.sk)

 

Technicko-hospodársky pracovník katedry: 

Mária Horváthová

tel. + 421 2 50 117 266, č.dv. 110

(e-mail:  maria.horvathova@fpharm.uniba.sk)