Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 1. ADC Study of Immobilized and Extracellular Dipeptidylpeptidase IV in Chelidonium maius / Marcela Koreňová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 106, Iss. 9 (2012), s. 847-850
 2. ADC Identification and determination of aminopeptidase activitiues secreted by lemon balm / Marcela Koreňová ... [et al.]
  In: Chemistry of Natural Compounds. - Vol. 43, No. 2 (2007), s. 201-203
 3. ADC Study of immobilized and extracellular invertase of lemon balm / J. Stano ... [et al.]
  In: Chemistry of Natural Compounds. - Vol. 44, No. 6 (2008), s. 755-761
 4. ADC Localization and Measurement of Extracellular Plant Galactosidases / Ján Stano ... [et al.]
  In: Acta Histochemica. - Vol. 104, No. 4 (2002), s. 441-444
 5. ADC A Simple and Rapid Method of Identification of Extracellular Plant Galactosidases / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Chemistry of Natural Compounds. - Vol. 38, No. 3 (2002), s. 284-287
 6. ADC Štúdium vybraných extracelulárnych a imobolizovaných aminopeptidáz lastovičníka / Ján Stano ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 101, No. 1 (2007), s. 65-69
 7. ADC Štúdium laktázy v imobilizovaných bunkách a kultivačnom médiu Arabidopsis thaliana / Ján Stano ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 104, č. 11 (2010), s. 1040-1046
 8. ADC Štúdium extracelulárnej a imobilizovanej sacharázy náprstníka / Ján Stano ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, č. 9 (2008), s. 815-821
 9. ADC Identification and determination of the intra- and extracellular aminopeptidase activity by synthetic L-Ala-, L-Tyr-, and L-Phe-ß-napthylamide / Ján Stano ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 63, No. 12 (2008), s. 909-912
 10. ADE Demonstration of lactase activity in culture medium of melon cells / Ján Stano ... [et al.]
  In: Zahradnictví. Horticultural Science. - Roč. 31, č. 4 (2004), s. 132-135
 11. ADE Artichoke and cardoon - vegetables of the future / Ján Stano ... [et al.]
  In: Zahradnictví. Horticultural Science. - Roč. 28, č. 3 (2001), s. 116-119
 12. ADE Study of Extracellular Plant Lactase / Klaus Neubert ... [et al.]
  In: Engineering Life Science. - Vol. 4, No. 3 (2004), s. 281-283
 13. ADE Identification and determination of extracellular saccharase in cell suspension of Chelidonium majus L. / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Herba Polonica. - Vol. 51, No. 1/2 (2005), s. 54-59
 14. ADF Prehľad niektorých vlastností kurkumínu / Ján Stano ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 69, č. 10 (2000), s. 261-262
 15. ADF Porovnanie aktivity alfa-galaktozidázy v bunkách a kultivačnom médiu medovky lekárskej (Melissa officinalis L.) / Elena Vargová, Marcela Koreňová, Ján Stano
  In: Acta Horticulturae et Regiotecturae. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - S. 17-19
 16. AEC Greening and the Influence of Light on the Enzyme Activity of Cucumis Sativus Seedlings / Peter Siekel ... [et al.]
  In: From Seed Germination to Young Plants: Ecology, Growth and Environmental Influences [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-62618-653-8. - New York : Nova Science Publishers, 2013. - S. 29-38 [1,12 AH]
 17. AED Kyselina rozmarínová - významná účinná obsahová látka medovky lekárskej / E. Vargová ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8069-295-5. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. - S. 169-171
 18. AED Identification and determination of extracellular sucrase in cell suspension of Amsonia tabernaemontana Walt / Ján Stano ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 54. - ISBN 978-80-223-2375-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 178-183
 19. AED Lactase in immobilized cells of Populus alba L. / Víťazoslava Blanáriková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 51 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-2015-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 60-67 [online]
 20. AED Identification, determination and comparison of invertase activity in some cultivars of Melissa officinalis L. / Ján Stano ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 44. - ISBN 978-80-223-2630-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 15-20
 21. AED Rosmarinic Acid - An Important Phenolic Active Compounds of Lemon balm (Melissa officinalis L.) / Jaroslav Tóth ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 50. - ISBN 80-223-1879-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 139-146
 22. AED Biotransformation of Some Precursors of Poppy Alkaloids and Glycosides by Immobilized Cells of California Poppy / Ján Stano ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 49. - ISBN 80-223-1771-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 93-100
 23. AED Biotransformation of some glycosides by ß-galactosidase in immobilized cells of Digitalis lanata / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 46. - ISBN 978-80-223-3113-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 3-9
 24. AED Effect of some sugars on melibiase activity in lemon balm / Marcela Koreňová, Ján Staňo, Karol Mičieta
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 47. - ISBN 978-80-223-3332-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 51-57
 25. AED Identification and determination of lactase secreted by cultivars of Melissa officinalis L. / Ján Stano ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae, Vol. 43. - ISBN 978-80-223-2291-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 43-48
 26. AED Štúdium imobilizovanej a extracelulárnej ß-galaktozidázy medovky lekárskej (Melissa officinalis L.) / Marcela Koreňová ... [et al.]
  In: Acta Horticulturae et Regiotecturae. - Vol. 8, mimoriadne číslo (2005), s. 22-25
 27. AED Melibiase in immobilized cells of Populus alba L. / Marcela Koreňová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 52. - ISBN 80-223-2114-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 136-144
 28. AED Identification and determination of ß-galactosidase secreted by cultivars of lemon balm / Marcela Koreňová ... [et al.]
  In: Experimental Approaches in Basic Research and Diagnostic of Diseases: Tailoring the Treatment. - ISBN 978-80-970077-9-9. - Bratislava : VEDA, 2008. - S. 70-77
 29. AFH Vplyv elicitora na produkciu kyseliny rozmarínovej v suspenznej kultúre Melissa officinalis L. / Víťazoslava Blanáriková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : [s.n.], 2007. - S. 96
 30. AFH Niektoré aspekty využitia galaktozidáz pri screeningu terapeuticky účinných látok / Ján Stano ... [et al.]
  In: Liečivé rastliny v novom miléniu. - Hlohovec : Slovakofarma, 2001. - S. 21-22
 31. AFH Dôkaz sekrécie alfa-galaktozidázy rastlinnými bunkami / Ján Stano ... [et al.]
  In: Histochemický deň. - Bratislava : [s.n.], 2000. - S. 26
 32. AFH Fotosenzitivita dipeptidylpeptidázy IV / Ján Stano ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-7399-986-5. - Brno : Tribun EU, 2010. - S. 116
 33. AFH Vplyv vybraných efektorov na aktivitu laktázy / Karol Mičieta ... [et al.]
  In: Lojdov histochemický deň. - Bratislava : Slovenská histochemická a cytochemická spoločnosť, 2009. - S. 19
 34. AFH Štúdium vplyvu cukorných efektorov na aktivitu galaktozidáz / Ján Stano ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 8-9 (2009), s. 227
 35. AFK Vplyv metyljasmonátu na tvorbu kyseliny rozmarínovej v suspenznej kultúre Melissa officinalis L. cv. Ildiko / Marcela Koreňová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-900306-5-3. - Hradec Králové : Sivana, 2003. - S. 124
 36. AFK Comparison of Two Subspecies of Lemon Balm (Melissa officinalis L.) Using HPLC and GC-MS Methods / Jaroslav Tóth ... [et al.]
  In: Modern Analytical Methods for Food and Beverage Authentication. - Lednice : [s.n.], 2002. - S 56.
 37. AFK Obsah kyseliny rozmarínovej v nadzemných orgánoch Melissa officinalis L. cv. Citra / Jaroslav Tóth ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 96, č. 6 (2002), s. 522-523
 38. AFL Effect of cadmium on the growth and rosmarinic acid content in Melissa officinalis L. callus cultures / A. Šupalová ...[ et al.]
  In: 10th days of plant physiology. - Bratislava : [s.n.], 2004. - S. 35
 39. AFL Vplyv spôsobu pridávania elicitora - metyljasmonátu na tvorbu kyseliny rozmarínovej v suspenznej kultúre Melissa officinalis L. / Marcela Koreňová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 274
 40. AFL Obsah kyseliny rozmarínovej v kalusovej kultúre medovky lekárskej / Marcela Koreňová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 97, č. 8 (2003), s. 785
 41. AFL Stanovenie obsahu kyseliny rozmarínovej v kalusovej kultúre Melissa officinalis L. / Marcela Koreňová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : FaF UK, 2002. - S. 67
 42. AFL HPLC stanovenie obsahu kyseliny rozmarínovej v medovke lekárskej / Jaroslav Tóth ... [et al.]
  In: Liečivé rastliny v novom miléniu. - Hlohovec : Slovakofarma, 2001. - S. 25
 43. AFL Obsah kyseliny rozmarínovej v listoch Melissa officinalis cv. Citra / Jaroslav Tóth ... [et al.]
  In: 53. zjazd chemických spoločností. - Banská Bystrica: FPV Univerzita Mateja Bela, 2001. - S. 273
 44. AFL Kyselina rozmarínová v kalusových kultúrach medovky lekárskej (Melissa officinalis L.) / Jaroslav Tóth ... [et al.]
  In: Liečivé rastliny v podmienkych Európskej únie. - Stará Ľubovňa : [s.n.], 2004. - S. 20
 45. AFL Vplyv metyljasmonátu na tvorbu kyseliny rozmarínovej v suspenznej kultúre Melissa officinalis L. cv. Citra / Marcela Koreňová ... [et al.]
  In: 10. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv a 20 rokov odborných konferencií o liečivých rastlinách. Zborník abstraktov. - Stará Ľubovňa : Vilora, 2005. - S. 38
 46. BDE Identification and determination of plant extracellular alfa-galactosidase / Fils Andriamainty ... [ et al. ]
  In: Zahradnictví. Horticultural Science. - Roč. 27, č. 4 (2000), s. 131-134
 47. BDF Bulbine frutescens (L.) Wild. - málo známa liečivá rastlina / Ján Stano, Marcela Koreňová
  In: Liečivé rastliny. - Roč. 48, č. 3 (2011), s. 126
 48. BDF Recepty z Rakúska / Ján Stano, Marcela Koreňová
  In: Liečivé rastliny. - Roč. 47, č. 5 (2010), s. 217-218
 49. BDF Bulbine frutescens (L.) Wild. liečivá rastlina budúcnosti / Ján Stano, Marcela Koreňová
  In: Farmaceutický laborant. - Roč. 2, november (2010), s. 30-31
 50. EDJ Záhrada liečivých rastlín / Marcela Koreňová, Ján Stano
  In: 60 rokov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1952-2012). - ISBN 978-80-223-3222-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 149-153
 51. EDJ Záhrada liečivých rastlín / Ján Stano, Marcela Koreňová
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, suppl. 5/2007. - ISBN 978-80-223-2655-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 155-161
 52. GII Farmaceutická fakulta úspešne reprezentovala na Agrokomplexe / Ján Stano, Marcela Koreňová
  In: Naša univerzita. - Č. 2 (2007), s. 4
 53. GII Účasť Farmaceutickej fakulty UK na medzinárodnom veľtrhu Agrokomplex 2005 v Nitre / Ján Stano, Marcela Koreňová
  In: Pharma Journal. - Roč. 15, č. 3 (2005), s. 74-81
 54. GII Liečivé bylinky žnú úspech / Ján Stano, Marcela Koreňová
  In: Naša univerzita. - Č. 3 (2005), s. 10
 55. GII Prezentácia liečivých rastlín na Agrokomplexe v Nitre / Ján Stano, Marcela Koreňová
  In: Liečivé rastliny. - Roč. 46, č. 5 (2009), s. 230-231

Hore