Magisterský študijný program farmácia - študijný odbor 7.3.1. Farmácia

1. ročník

 

Povinné predmety
Mikrobiológia


2. ročník

 

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
BiochémiaHygiena farmaceutických zariadení
Imunológia

 

3. ročník

 

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
Aplikovaná biochémiaImunodiagnostika
Molekulárna biológia účinku liečiv
Xenobiochémia

 

4. ročník

 

Povinne voliteľné predmety
Pokročilé bunkovo-biologické metódy

 

Témy diplomových prác  
Téma práce Vedúci práce Konzultant Študent

 

5. ročník

 

Témy diplomových prác  
Téma práceVedúci práceKonzultantŠtudent
Hodnotenie účinnosti elicitácie na produkciu alkaloidov v Macleaya cordataPharmDr. Andrea Balažová, PhD. Bibiána Bábiková
Hodnotenie zmien na metabolickej a génovej úrovni v in vitro kultúrach Macleaya cordata po elicitáciiPharmDr. Andrea Balažová, PhD. Barbora Balogová
Galaktoglukomanánové oligosacharidy a regulácia rastu koreňov rastlín Arabidopsis v kontaminovanom prostredíRNDr. Karin Kollárová, PhD., doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. Petra Telepková
Vplyv Lactobacillus reuteri E na experimentálny model alkoholového poškodenia pečenedoc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.PharmDr. Boris DudíkPeter Novák
Vplyv laktobacilov na model intestinálnej bariéry v podmienkach in vitrodoc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.Mgr. Barbora HlubinováVeronika Poliaková
Štúdium interakcie medzi laktobacilmi a ľudskými črevnými bunkovými líniami in vitroPharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.Mgr. Barbora HlubinováRóbert Runák
Analýza vybraných génov laktobacilov súvisiacich s ich probiotickými vlastnosťami in silicoPharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD. Zuzana Bajcarová
Analýza produkcie benzofenantridínových alkaloidov v in vitro kultúrach Macleaya cordata (Willd.) R. Br.RNDr. František Bilka, PhD. Patrik Papp
Reumatoidná artritída a kachexia - analýza génovej expresie kľúčových enzýmovRNDr. František Bilka, PhD. Miroslav Kubas
Epigenetické vplyvy a aktivita enzýmov sekundárneho metabolizmudoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.Mgr. Ema BalažováDenisa Ďuríková
Zmeny antioxidačných aktivít leukocytov modifikovaných UVC žiarením v priebehu času.PharmDr. Gabriela Greifová, PhD. Katarína Pekná
Aminogénny potenciál kmeňov Lactobacillus reuteri.PharmDr. Gabriela Greifová, PhD. Jakub Chrtianský
Vzťah medzi antioxidačnými enzýmami a imunitnou odpoveďou stresovaných leukocytovdoc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD. Kristína Tomanová
Antifungálna aktivita rastlinných extraktov z čeľade LamiaceaeMgr. Eva Drobná, PhD. Veronika Žáková
Štúdium monoaminooxidázy u Geotrichum candidumMgr. Eva Drobná, PhD. Veronika Dugová
Génová expresia apolipoproteínov v zápalových podmienkachIng. Ľudmila Pašková, PhD.Mgr. Veronika VyletelováLenka Ďurovská
Zavedenie metód pre identifikáciu prítomnosti cirkulujúcich nádorových buniek v krvi pacientov s melanómom uveyRNDr. Božena Smolková, PhD., doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.Zuzana Dobrovičová
Analýza expresie zápalových a protizápalových interleukínov u potkanov s adjuvantnou artritídouRNDr. František Bilka, PhD.Adriána Čamajová
Príprava in vitro kultúry lastovičníka väčšieho a analýza jej produkčných schopnostíRNDr. František Bilka, PhD.Márió Molnár
Karboanhydráza IX ako potenciálny terapeutický cieľ v liečbe testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek rezistentných voči cisplatineRNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD., doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.Nikola Havrilová