Magisterský študijný program farmácia - študijný odbor 7.3.1. Farmácia

1. ročník

 

Povinné predmety
Mikrobiológia


2. ročník

 

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
BiochémiaHygiena farmaceutických zariadení
Imunológia

 

3. ročník

 

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
Aplikovaná biochémiaImunodiagnostika
Molekulárna biológia účinku liečiv
Xenobiochémia

 

4. ročník

 

Povinne voliteľné predmety
Pokročilé bunkovo-biologické metódy

 

Témy diplomových prác 
Téma Vedúci Konzultant Študent
Žiarenie ako stresor vybraných enzýmových aktivít leukocytov doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.   Monika Dobrotková
Epigenetický skríning biosyntézy morfínanových alkaloidov doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. Mgr. Ema Balažová Kristína Tothová
Epigenetický skríning procesov biosyntézy sekundárnych metabolitov v maku siatom doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. Mgr. Ema Balažová Darina Vrabecová
Vzťah medzi epigenetickými modifikáciami a produkciou sekundárnych metabolitov v rastlinách pri abiotickom strese PharmDr. Andrea Balažová, PhD.   Arleta Maťašová
Epigenetické mechanizmy v odpovedi rastlín na stres PharmDr. Andrea Balažová, PhD.   Lucia Machovičová
Vplyv Lactobacillus reuteri E na expresiu génov pre mucínové proteíny v žalúdku potkana PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD. PharmDr. Boris Dudík Adam Zeman
Adhezivita potenciálne probiotických laktobacilov v modeli intestinálnej mukozitídy in vitro PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD. Mgr. Barbora Hlubinová Sebastian Šulej
Vplyv potenciálne probiotických laktobacilov na vybrané funkcie modelu črevnej bariéry in vitro. PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.   Diana Mravčáková
Testovanie viability laktobacilov doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD. Mgr. Barbora Hlubinová Denis Filin
Význam izoenzýmov cytochrómu P-450 v metabolizácii liečiv u človeka a v tvorbe sekundárnych metabolitov rastlín RNDr. František Bilka, PhD.   Maximilián Pallo
Identifikácia izolátov laktobacilov z materského mlieka a štúdium ich membránových proteínov. PharmDr. Gabriela Greifová, PhD.   Valéria Pavlíková
Vplyv meniacich sa kultivačných podmienok na histidínový metabolizmus laktobacilov. PharmDr. Gabriela Greifová, PhD.   Nikola Vajdová
Regulácia transkripcie génov apolipoproteínov kyselinou karnozovou za zápalových podmienok u potkana Ing. Ľudmila Pašková, PhD. Mgr. Veronika Vyletelová Lucia Grecková
Modulácia TLR signálnej dráhy vybranými kmeňmi laktobacilov v bunkovej línii HepG2 Ing. Ľudmila Pašková, PhD. Mgr. Mária Nováková Lucia Sekulová
Ovplyvnenie génovej expresie antioxidačných enzýmov kyselinou karnozovou v pečeni potkana s adjuvantnou artritídou Ing. Ľudmila Pašková, PhD.   Miriama Dulinová
Štúdium pôsobenia rastlinných extraktov na antimikrobiálnu účinnosťantibiotiík Mgr. Eva Drobná, PhD.   Terézia Lenická
Expresia povrchových proteínov zosdpovedných za väzbu na epitel u Lactobacillus crispatus 31/A Mgr. Eva Drobná, PhD.   Zuzana Maliničová
Molecular and biochemical alterations in medicinal plants under stress conditions PharmDr. Andrea Balažová, PhD.   Shaghayegh Khanbazi

 

5. ročník

 

Témy diplomových prác  
Téma práceVedúci práceKonzultantŠtudent
Hodnotenie účinnosti elicitácie na produkciu alkaloidov v Macleaya cordataPharmDr. Andrea Balažová, PhD. Bibiána Bábiková
Hodnotenie zmien na metabolickej a génovej úrovni v in vitro kultúrach Macleaya cordata po elicitáciiPharmDr. Andrea Balažová, PhD. Barbora Balogová
Galaktoglukomanánové oligosacharidy a regulácia rastu koreňov rastlín Arabidopsis v kontaminovanom prostredíRNDr. Karin Kollárová, PhD., doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. Petra Telepková
Vplyv Lactobacillus reuteri E na experimentálny model alkoholového poškodenia pečenedoc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.PharmDr. Boris DudíkPeter Novák
Vplyv laktobacilov na model intestinálnej bariéry v podmienkach in vitrodoc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.Mgr. Barbora HlubinováVeronika Poliaková
Štúdium interakcie medzi laktobacilmi a ľudskými črevnými bunkovými líniami in vitroPharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.Mgr. Barbora HlubinováRóbert Runák
Analýza vybraných génov laktobacilov súvisiacich s ich probiotickými vlastnosťami in silicoPharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD. Zuzana Bajcarová
Analýza produkcie benzofenantridínových alkaloidov v in vitro kultúrach Macleaya cordata (Willd.) R. Br.RNDr. František Bilka, PhD. Patrik Papp
Reumatoidná artritída a kachexia - analýza génovej expresie kľúčových enzýmovRNDr. František Bilka, PhD. Miroslav Kubas
Epigenetické vplyvy a aktivita enzýmov sekundárneho metabolizmudoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.Mgr. Ema BalažováDenisa Ďuríková
Zmeny antioxidačných aktivít leukocytov modifikovaných UVC žiarením v priebehu času.PharmDr. Gabriela Greifová, PhD. Katarína Pekná
Aminogénny potenciál kmeňov Lactobacillus reuteri.PharmDr. Gabriela Greifová, PhD. Jakub Chrtianský
Vzťah medzi antioxidačnými enzýmami a imunitnou odpoveďou stresovaných leukocytovdoc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD. Kristína Tomanová
Antifungálna aktivita rastlinných extraktov z čeľade LamiaceaeMgr. Eva Drobná, PhD. Veronika Žáková
Štúdium monoaminooxidázy u Geotrichum candidumMgr. Eva Drobná, PhD. Veronika Dugová
Génová expresia apolipoproteínov v zápalových podmienkachIng. Ľudmila Pašková, PhD.Mgr. Veronika VyletelováLenka Ďurovská
Zavedenie metód pre identifikáciu prítomnosti cirkulujúcich nádorových buniek v krvi pacientov s melanómom uveyRNDr. Božena Smolková, PhD., doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.Zuzana Dobrovičová
Analýza expresie zápalových a protizápalových interleukínov u potkanov s adjuvantnou artritídouRNDr. František Bilka, PhD.Adriána Čamajová
Príprava in vitro kultúry lastovičníka väčšieho a analýza jej produkčných schopnostíRNDr. František Bilka, PhD.Márió Molnár
Karboanhydráza IX ako potenciálny terapeutický cieľ v liečbe testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek rezistentných voči cisplatineRNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD., doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.Nikola Havrilová