Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 

Vedúci katedry:  doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry:  doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
Tajomník katedry:
Technicko-hospodárska pracovníčka katedry:
  Margita Sztranyovszká

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie:  RNDr. František Bilka, PhD.
Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny:  doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

 

 

 1. ADC Purification of polyphenol oxidase from opium poppy latex / František Bilka ... [ et al. ]
  In: Pharmazie. - Vol. 55, No. 2 (2000), s. 155-156
 2. ADC Tvorba morfínanov: Enzýmový a molekulárno-biologický aspekt. / Andrea Balážová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 92, č. 12 (1998), s. 1006-1015
 3. ADC Agrimonia eupatoria L. and Cynara cardunculus L. water infusions: Comparison of anti-diabetic activities / Anika Kuczmannová ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 21, No. 5 (2016), s. 1-12
 4. ADC Živočíšne lipoxygenázy - štruktúra, polohová špecifita izoenzýmov lipoxygenáz a ich význam / L. Bezáková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 111, No. 9 (2017), s. 567-574
 5. ADC Evaluation of Manganese Chloride’s Effect on Biosynthetic Properties of In Vitro Cultures of Eschscholzia californica Cham. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Molecules [elektronický dokument]. - Roč. 23, č. 4 (2018), s. [1-10], art. no. 971 [online]
 6. ADC Influence of lipid imbalance on butyrylcholinesterase activity and biotransformation efficiency / Katarína Šišková ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 67, No. 4 (2012), s. 345-350
 7. ADC Involvement of lipoxygenase in elicitor-stimulated sanguinarine accumulation in Papaver somniferum suspension cultures / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Plant Physiology and Biochemistry. - Vol. 48, No. 10-11 (2010), s. 887-892
 8. ADC Characterization of Polyphenol Oxidase from the Latex Opium Poppy / František Bilka ... [et al.]
  In: Biologia Plantarum. - Vol. 47, No. 1 (2003), s. 111-115
 9. ADC Lipoxygenase activity and sanguinarine production in cell suspension cultures of California poppy (Eschscholtzia californica CHAM.) / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 69, No. 8 (2014), s. 637-640
 10. ADD Polyphenoloxidase and its Isoforms in the Papaver somniferum Latex / F. Bilka ... [et al.]
  In: Chemical papers. - Vol. 52, Spec. Iss. (1998), s. 591
 11. ADE Porovnanie produkcie sanguinarínu suspenznými kultúrami rastlín čeľade Papaveraceae / František Bilka ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 61, č. 6 (2012), s. 267-270
 12. ADE Bakteriocíny produkované baktériami mliečneho kvasenia / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 60, č. 2 (2011), s. 65-72
 13. ADE Efekt troch rôznych elicitorov na produkciu sanguinarínu suspenznými kultúrami nízko-morfínovej odrody maku siateho (Papaver somniferum L.) / Andrea Balažová... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 60, č. 5 (2011), s. 237-240
 14. ADE Zmeny obsahu sanguinarínu a aktivity polyfenoloxidázy vplyvom fungálneho elicitora v suspenzných kultúrach maku siateho Papver somniferum L. / Andrea Balážová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 51, č. 4 (2002), s. 182-185
 15. ADE Charakterizácia polyfenoloxidázy z latexu lastovičníka väčšieho (Chelidonium majus L.) / František Bilka ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 56, č. 2 (2007), s. 90-94
 16. ADF Biochemický aspekt tvorby sekundárnych metabolitov v rastline maku siateho I. / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 75, č. 6 (2006), s. 152-158
 17. ADF Enzýmy v tvorbe monoterpenoidných indolových alkaloidov / František Bilka ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 74, č. 12 (2005), s. 327-333
 18. ADF Bakteriofágy - alternatíva k terapii antibiotikami? / František Bilka ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 76, č. 12 (2007), s. 300-302
 19. ADM Testovanie potenciálne probiotických laktobacilov pre použitie vo výživových doplnkoch / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 62, č. 1 (2013), s. 40-45
 20. ADM Study of local anaesthetics. Part 203* Micellization of heptacainium chloride studied by spectral methods in aqueous solution / Jana Gališinová ... [et al.]
  In: Journal of Bioequivalence and Bioavailability. - Vol. 5, No. 4 (2013), s. 161-164
 21. ADM Vplyv abiotickej elicitácie na produkciu sanguinarínu a aktivitu polyfenoloxidázy v suspenznej kultúre Eschscholtzia californica CHAM / František Bilka ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 62, č. 4 (2013), s. 169-173
 22. ADN Elicitation – a tool to improve secondary metabolites production in Melissa Officinalis L. Suspension cultures / J. Urdová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Vol. 62, Suppl. 9 (2015), s. 46-50 [online]
 23. ADN Biologically valuable components, antioxidant activity and proteinase inhibition activity of leaf and callus extracts of Salvia sp. / Katarína Vulganová ... [et al.]
  In: Nova Biotechnologica et Chimica. - Roč. 18, č. 1 (2019), s. 25-36
 24. AED Effect of combined biotic and abiotic elicitor on the sanguinarine formation in cell suspension cultures of Eschscholtzia californica CHAM / Andrea Balažová ...[et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 55. - ISBN 978-80-223-2537-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 58-63
 25. AED Effect of salt stress on content of proline, sanguinarine formation and polyphenol oxidase activity in poppy seedlings / Andrea Balažová ...[et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 55. - ISBN 978-80-223-2537-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 51-56
 26. AED Identification of newly isolated lactobacilli from the stomach mucus of lamb / Andrea Bilková ...[et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 55. - ISBN 978-80-223-2537-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 64-71
 27. AED Effect of elicitation with Botrytis cineraea hydrolysate on sanguinarine formation in suspension culture of Chelidonium majus L. / František Bilka ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 56. - ISBN 978-80-223-2703-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 39-45
 28. AED Nitrate reductase from the roots of Colchicum autumnale L. / Lenka Franková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 52. - ISBN 80-223-2114-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 98-107
 29. AED Characterisation of polyphenol oxidase from corms and leaves of Colchicum autumnale L. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 54. - ISBN 978-80-223-2375-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 40-47
 30. AEG Porovnanie produkcie sanguinarínu rastlinami čeľade Papaveraceae / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s208
 31. AEG Lipoxygenase in regulation of secondary metabolite biosynthesis in Papaver somniferum L. suspension cultures / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Chemistry and Physics of Lipids. - Vol. 163, Suppl. (2010), s. S67
 32. AFC Aminooxidáza v biosyntéze ópiových alkaloidiv v klíčnych rastlinách Papaver somniferum L. / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 94, č. 8 (2000), s. 739-740
 33. AFC Vplyv elicitácie na aktivitu polyfenoloxidázy a obsah sanguinarínu v suspenzných kultúrach maku siateho, Papaver somniferum L. / Andrea Balážová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 94, č. 8 (2000) , s. 740
 34. AFG Agrimonia eupatoria and Cynara cardunculus water infusions: influence on selected parameters in streptozotocin-induced diabetic rats / P. Mučaji ... [et al.]
  In: Planta Medica. - Vol. 82, S1 (2016), s. P907
 35. AFG Zmeny aktivity polyfenoloxidázy a aminooxidázy vo vzťahu k obsahu alkaloidov počas zrenia makoviny / František Bilka ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-416-7. - Brno: Farmaceutická fakulta VFU Brno, 2001. - S. 49
 36. AFG Štúdium aminooxidázy v maku siatom imunochemickými metódami / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-416-7. - Brno: Farmaceutická fakulta VFU Brno, 2001. - S. 50
 37. AFG Identifikácia potenciálnych probiotík použitím metód molekulárnej biológie / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 35. konference. - ISBN 80-7305-566-X. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2006. - S. 78
 38. AFG Charakterizácia polyfenoloxidázy v hľuzách jesienky obyčajnej, Colchicum autumnale L. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 35. konference. - ISBN 80-7305-566-X. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2006. - S. 73
 39. AFG Chelidonium majus L.in Suspenzion Culture. 8th Days of Plant Physiology,Olomouc,7.-10.7.1998 / A. Nantlová ... [et al.]
  In: Book of Abstracts. - Olomouc (1998) 159. -
 40. AFG Papaver somniferum L.in Suspension Culture. 8th Days of Plant Physiology,Olomouc,7.-10.7.1998 / J. Vitková ... [et al.]
  In: Book of Abstracts. - Olomouc (1998) 231. -
 41. AFG Štúdium lipoxygenázy maku siateho (Papaver somniferum L.) v procese biotickej a abiotickej elicitácie / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s218-s219
 42. AFG Vplyv biotických a abiotických elicitorov na tvorbu sanguinarínu suspenznými kultúrami maku siateho, Papaver somniferum L. / František Bilka ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s210
 43. AFG Butyrylcholinesterase catalyzed hydrolysis of benzoylcholines under diverse lipid dysbalance conditions in rat / Matej Mydla ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [1s.]
 44. AFG Influence of biotic and abiottic elicitors on lipoxygenase activity in cell suspension cultures of Eschscholtzia california Cham. / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [1s.]
 45. AFG Inhibitory effect of sanguinarine on rat liver butyrylcholinesterase under alterated lipid metabolic conditions / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [1s.]
 46. AFG Úloha lipoxygenázy v elicitorom indukovanej produkcii sanguarínu v suspenzných bunkových kultúrach maku siateho / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 978-80-7305-078-8. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. - S. 86
 47. AFG Dôkaz prítomnosti génu pre glyceroldehydratázu vo vybraných kmeňoch Lactobacillus reuteri / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 978-80-7305-078-8. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. - S. 67
 48. AFG Vplyv salinického stresu na obsahy sanguinarínu a prolínu v suspenzných kultúrach maku siateho / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 978-80-7305-078-8. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. - S. 64
 49. AFG Vplyv časového faktora na vybrané prekurzory alkaloidov v suspenznej kultúre Papaver somniferum L. po abiotickej elicitácii / Andrea Balážová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-533-3. - Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2005. - S. 40
 50. AFG Polyphenol oxidase and amine oxidase in plant and cell suspension cultures of Papaver somniferum L. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 274, Suppl. 1 (2007), s. 204
 51. AFH Mechanizmy rastlinnej imunity vo vzťahu k tvorbe sekundárnych metabolitov / Andrea Balažová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 88, č. 7-8 (2019), s. 180-180
 52. AFH Evaluation of the effect of manganese chloride on processes connected to alkaloid production in suspension cultures of Eschscholzia californica Cham. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 76-77 [online]
 53. AFH Polyphenol oxidase from latex of common celandine (Chelidonium majus) / Marián Vanko ... [et al.]
  In: 20. biochemický zjazd. - ISBN 80-969532-6-5. - Bratislava : [s.n.], 2006. - S. 238
 54. AFH The role of lipoxygenase in elicitor-induced sanguinarine production in Papaver somniferum L. suspension cultures / I. Holková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Vol. 62, Suppl. 10 (2015), s. 35
 55. AFH Lipogenase activity of poppy seedlings and cell cultures of Papaver somniferum L. / Ivana Holková ... [et al.]
  In: 20. biochemický zjazd. - ISBN 80-969532-6-5. - Bratislava : [s.n.], 2006. - S. 237
 56. AFH Elicitation as a tool to improve production properties of medical plants in vitro cultures / Júlia Urdová, Andrea Balažová, Pavel Mučaji
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Vol. 62, Suppl. 10 (2015), s. 58
 57. AFH Štúdium inhibičného efektu vybraných flavonoidov na aktivitu butyrylcholínesterázy / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 193
 58. AFH Elicitácia ako nástroj na stimuláciu produkcie sekundárnych metabolitov v in vitro kultúrach Melissa officinalis L. / Júlia Urdová, Andrea Balažová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 213
 59. AFH Hodnotenie efektu biotických a abiotických elicitorov na biochemické procesy v in vitro kultúrach farmaceuticky významných rastlín / Júlia Urdová, Andrea Balažová
  In: Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách a ich využitie v terapeutickej praxi. Zbornik súhrnov. - ISBN 978-80-969749-1-7. - [Stará Ľubovňa] : [Grafické štúdio GAIA], 2014. - S. 51-53
 60. AFH Changes in expression of selected genes in California poppy seedlings (Eschscholzia californica Cham.). In relation to alkaloid production / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 63, suppl. 12 (2016), s. S15 [online]
 61. AFH Plant defence processes in relation to secondary metabolites production in medical plants / Andrea Balažová, Júlia Urdová, František Bilka
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Vol. 62, Suppl. 10 (2015), s. 12
 62. AFH Gene expression analysis of enzymes involved in benzophenanthridine alkaloids biosynthesis / František Bilka ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 79-80 [online]
 63. AFH Abiotická a biotická elicitácia suspenzných kultúr Eschscholtzia californica CHAM. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : FaFUK, 2002. - S. 27
 64. AFH Vplyv abiotického elicitora CuSO4 na obsah sanguinarínu a aktivitu AO a PPO v ssupenzných kultúrach Papaver somniferum L. / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : FaF UK, 2002. - S. 36
 65. AFH Polyfenoloxidáza v klíčnych rastlinách maku siateho, Papaver somniferum L. / František Bilka ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : FaF UK, 2002. - S. 35
 66. AFH Vplyv biotickej a abiotickej elicitácie na produkciu sanguinarínu v suspenzných kulúrach slncovky kalifornskej / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 110
 67. AFH Porovnanie vplyvu dvoch abiotických stresorov na aktivitu lipoxygenázy a produkciu sanguinarínu v in vitro kultúrach maku siateho / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 104-105
 68. AFH Efekt rastlinných extraktov z Agrimonia eupatoria a Cynara cardunkulus na aktivitu butyrylcholínesterázy z pečene a pľúc potkanov s diabetes mellitus / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 93
 69. AFH Butyrylcholínesterázová inhibičná aktivita extraktu a obsahových látok získaných z listov Ligustrum vulgare L. / Anna Macková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 113-114
 70. AFH Inhibičná aktivita stobadínu a jeho derivátov na lipoxygenázu z cytozolovej frakcie pľúc potkana / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-7399-986-5. - Brno : Tribun EU, 2010. - S. 51
 71. AFH Comparison of sanguinarine production of Papaveraceae family plants in vitro cultures / František Bilka ... [et al.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 125
 72. AFH Effect of methyl jasmonate on the production of sanguinarine and its precursors in opium poppy suspension cultures / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 124
 73. AFH Štúdium lokalizácie polyfenoloxidázy a sangauinarínu v latexe lastovičníka väčšieho a príprava jeho in vitro kultúry / František Bilka ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-968251-7-2. - Zohor : Kníhtlač Gerthofer, 2007. - S. 43
 74. AFH Metyljasmonátom indukovaná tvorba sanguinarínu v suspenzných kultúrach Papaver somniferum L. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-968251-7-2. - Zohor : Kníhtlač Gerthofer, 2007. - S. 41
 75. AFH Identifikácia laktobacilov použitím polymerázovej reťazovej reakcie / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. 36. konferencia. - ISBN 978-80-968251-7-2. - Bratislava : [s-n.], 2007. - S. 44
 76. AFK Životná stratégia Colchicum autumnale L. počas druhého vývinového štádia / Lenka Franková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-533-3. - Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2005. - S. 42
 77. AFK Vplyv elicitácie na aktivitu lipoxygenázy (LOX), polyfenoloxidázy (PPO) a aminooxidázy (AO) a hladinu sanguinarínu v suspenznej kultúre maku siateho (Papaver somniferum, L.) / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-533-3. - Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2005. - S. 63
 78. AFL Elicitácia ako nástroj na zlepšenie produkcie sekundárnych metabolitov v in vitro kultúrach liečivých rastlín / Andrea Balažová, Júlia Urdová, František Bilka
  In: Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969749-4-8. - [Stará Ľubovňa], 2019. - S. 29-29
 79. AFL Lipoxygenázová signálna dráha a jej zapojenie v biosyntéze alkaloidov v maku siatom (Papaver somniferum L.) / Ivana Holková, Andrea Balažová, Barbora Hans
  In: Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969749-4-8. - [Stará Ľubovňa], 2019. - S. 31-31
 80. AGI Štúdium rôznych enzýmových foriem fosfolipázy D z klíčnych rastlín maku siateho (Papaver somniferum L.) / ved. projektu Marek Obložinský; člen výsk. tímu Lýdia Bezáková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 81. AGI Modernizácia študijných plánov a vypracovanie učebného textu pre predmety "Molekulárna biológia účinku liečiv" a "Biotechnológia" pre farmaceutov / ved. projektu Marek Obložinský; člen výsk. tímu František Bilka ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2009
 82. AGI Lipoxygenáza - jej expresia a vplyv potenciálne terapeuticky účinných antioxidancií / ved. projektu Lýdia Bezáková; zástupca ved. projektu Marek Obložinský... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 83. AGI Lipoxygenáza vo vzťahu k signálne transdukčným procesom v rastlinných bunkách / ved. projektu Lýdia Bezáková; zást. ved. projektu Marek Obložinský ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2009
 84. AGI Príprava učebných textov z patobiochémie a transformácia praktických cvičení pre poslucháčov študijného odboru farmácia / ved. projektu Lýdia Bezáková; člen výsk. tímu Andrea Balažová ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2008
 85. BCI Praktické cvičenia z patobiochémie a molekulárnej biológie / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 86. BCI Molekulárna biológia účinku liečiv a biotechnológia pre farmaceutov / Marek Obložinský ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 87. BCI Praktické cvičenia z biochémie a molekulárnej biológie rastlín / Otto Helia ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2002
 88. BCI Praktické cvičenia z patobiochémie a molekulárnej biológie / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 89. BDF Alkaloidy maku siateho, ich biosyntéza a využitie vo farmaceutickej praxi / Andrea Balážová ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 4 (2005), s. 22-24
 90. BDF Monoterpenoidné indolové alkaloidy, ich biosytéza a využitie vo farmaceutickej praxi / František Bilka ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 1 (2008), s.11-14
 91. BFA Efekt elicitácie na liposygenázovú aktivitu a produkciu sanguinarínu v in vitro kultúrach slncovky kalifornskej / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv [elektronický dokument]. - Praha : ČFS ČLS JEP, 2013. - S. 78 [online]
 92. BFA Vplyv záparov vybraných rastlín na prejavy diabetu / P. Mučaji ... [et al.]
  In: 45. konference Syntéza a analýza léčiv [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : ČFS ČLS J. E. Purkyně, 2016. - S. 105 [online]
 93. BFA Zmeny v sekundárnom metabolizme in vitro kultúr Eschscholtzia californica Cham. po elicitácii kyselinou salicylovou / A. Balažová, J. Urdová, F. Bilka
  In: 45. konference Syntéza a analýza léčiv [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : ČFS ČLS J. E. Purkyně, 2016. - S. 58 [online]
 94. BFA Effect of elicitation and inhibition of lipoxygenase enzyme on the production of sanguinarine in opium poppy cultures / I. Holková, A. Balažová
  In: 45. konference Syntéza a analýza léčiv [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : ČFS ČLS J. E. Purkyně, 2016. - S. 72 [online]
 95. GII Farmaceuti reprezentovali v Prahe / Miroslava Špaglová, Andrea Balažová
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č.10 (2013), s. 25
 96. GII Naši študenti farmácie ocenení v Prahe / Andrea Balažová
  In: Naša univerzita. - Roč. 61, č. 10 (2015), s. 27

Hore