Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 

Vedúci katedry:  doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry:  doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
Tajomník katedry:
Technicko-hospodárska pracovníčka katedry:
  Margita Sztranyovszká

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie:  RNDr. František Bilka, PhD.
Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny:  doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

 

 

 1. ADC HPLC analysis and biochemical characterization of LOX from Eschscholtzia californica Cham. / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 22, No. 12 (2017), Art. No. 1899, [14 s.]
 2. AFG Transkripčné faktory vo vzťahu k regulačným mechanizmom biosyntézy alkaloidov v maku siatom / Barbora Bálintová ... [et al.]
  In: 25. biochemický sjezd. - ISBN 978-80-270-0331-0. - Praha : ČSBMB, 2016. - S. 133
 3. AFG Ovplyvňuje lipoxygenáza biosyntézu alkaloidov v čeľadi Papaveraceae? / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 81
 4. AFG Phospholipase A2 and transcription of secondary metabolism genes / Barbora Bálintová ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 139
 5. AFG Vzťah lipoxygenázy k regulácii biosyntézy alkaloidov v Papaver somniferum L. / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: 25. biochemický sjezd. - ISBN 978-80-270-0331-0. - Praha : ČSBMB, 2016. - S. 197
 6. AFH Purification, biochemical characterisation and HPLC analysis of LOX from Eschscholtzia californica Cham / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 96-97 [online]
 7. AFH Phospholipase A2 relationship to the opium poppy secondary metabolism / Barbora Bálintová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 63, suppl. 12 (2016), s. S3 [online]
 8. AFH Lipoxygenase and transcription of secondary metabolism genes in Papaver somniferum L. / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 63, suppl. 12 (2016), s. S19 [online]
 9. AFL Lipoxygenázová signálna dráha a jej zapojenie v biosyntéze alkaloidov v maku siatom (Papaver somniferum L.) / Ivana Holková, Andrea Balažová, Barbora Hans
  In: Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969749-4-8. - [Stará Ľubovňa], 2019. - S. 31-31
 10. AFL Úloha transkripčných faktorov v sekundárnom metabolizme maku siateho za stresových podmienok / Barbora Hans, Renáta Kubíková, Marek Obložinský
  In: Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969749-4-8. - [Stará Ľubovňa], 2019. - S. 47-47

Hore