Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 

Vedúci katedry:  doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry:  doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
Tajomník katedry:
Technicko-hospodárska pracovníčka katedry:
  Margita Sztranyovszká

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie:  RNDr. František Bilka, PhD.
Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny:  doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

 

 

 1. ADC A Polymorphic monoclonal Anti-Bola class I. / M. Simon ... [et al.]
  In: Animal Genetics. - Vol. 25, No. 5 (1994), s. 347-348
 2. ADC Involvement of lipoxygenase in elicitor-stimulated sanguinarine accumulation in Papaver somniferum suspension cultures / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Plant Physiology and Biochemistry. - Vol. 48, No. 10-11 (2010), s. 887-892
 3. ADC Silver nanoparticles stabilised with cationic single-chain surfactants structure-physical properties-biological activity relationship study / Martin Pisárčik ... [et al.]
  In: Journal of Molecular Liquids [elektronický dokument]. - Roč. 272 (2018), s. 60-72 [print]
 4. ADC Biochemical properties of lipoxygenase from opium poppy chloroplasts / Marián Vanko ... [et al.]
  In: Biologia Plantarum. - Vol. 56, No. 1 (2012), s. 105-110
 5. ADC Ferulaldehyde improvers the effect of methotrexate in experimental arthritis / Lukáš Slovák ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 22, No. 11 (2017), s. 1911-1911 [12 s.]
 6. ADC Biochemical Characterization of Antigens Detected with Anti-Platelet Monoclonal Antibodies / A. Mateo ... [et al.]
  In: Veterinary Immunology and Immunopathology. - Roč. 52 (1996), s. 363-370
 7. ADC Immunohistochemical Reactivity of Anti-Platelet Monoclonal Antibodies / M. Simon ... [et al.]
  In: Veterinary Immunology and Immunopathology. - Roč. 52 (1996), s. 377-382
 8. ADC Evaluation of Manganese Chloride’s Effect on Biosynthetic Properties of In Vitro Cultures of Eschscholzia californica Cham. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Molecules [elektronický dokument]. - Roč. 23, č. 4 (2018), s. [1-10], art. no. 971 [online]
 9. ADC Influence of lipid imbalance on butyrylcholinesterase activity and biotransformation efficiency / Katarína Šišková ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 67, No. 4 (2012), s. 345-350
 10. ADC Evaluation of biochemical and molecular methods for Lactobacillus reuteri strains differentiation / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Folia Microbiologica (Praha). - Vol. 60, No. 2 (2015), s. 137-141
 11. ADC Purification of polyphenol oxidase from opium poppy latex / František Bilka ... [ et al. ]
  In: Pharmazie. - Vol. 55, No. 2 (2000), s. 155-156
 12. ADC Characterization of Polyphenol Oxidase from the Latex Opium Poppy / František Bilka ... [et al.]
  In: Biologia Plantarum. - Vol. 47, No. 1 (2003), s. 111-115
 13. ADC Rastlinné lipoxygenázy - štruktúra a mechanizmus biokatalýzy / Marián Vanko ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 101, č. 5 (2007), s. 384-390
 14. ADC Lipoxygenáza a ich význam v biochemických procesoch v rastlinných organizmoch / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 103, č. 6 (2009), s. 487-495
 15. ADD Aminopeptidases in Opium Poppy Latex / František Bilka ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 57, No. 6 (2002), s. 761-764
 16. ADD ATP-dependent Lon protease from maize mitochondria - comparison with the other Lon protease / Jana Mertová ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 57, č. 6 (2002), s. 739-745
 17. ADD ATP-Dependent Protease in Maize Mitochondria. / M. Almásiová ... [et al.]
  In: Chemical papers. - Roč. 52, Focus Issue (1998), s. 602
 18. ADD Polyphenoloxidase and its Isoforms in the Papaver somniferum Latex / F. Bilka ... [et al.]
  In: Chemical papers. - Vol. 52, Spec. Iss. (1998), s. 591
 19. ADD Expression of Tyrosine / DOPA Decarboxylase Genes in Opium Poppy Papaver somniferum / K. Weissová ... [et al.]
  In: Chemical papers. - Roč. 52, Focus Issue (1998), s. 603
 20. ADD Effect of excess of cupric sulfate on sanguinarine formation and activities of amine oxidase and polyphenol oxidase in cell suspension cultures of Papaver somniferum / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 60, No. 6 (2005), s. 661-664
 21. ADE Zmeny obsahu sanguinarínu a aktivity polyfenoloxidázy vplyvom fungálneho elicitora v suspenzných kultúrach maku siateho Papver somniferum L. / Andrea Balážová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 51, č. 4 (2002), s. 182-185
 22. ADE Bakteriocíny produkované baktériami mliečneho kvasenia / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 60, č. 2 (2011), s. 65-72
 23. ADE Efekt troch rôznych elicitorov na produkciu sanguinarínu suspenznými kultúrami nízko-morfínovej odrody maku siateho (Papaver somniferum L.) / Andrea Balažová... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 60, č. 5 (2011), s. 237-240
 24. ADE Antimikróbne pôsobiace látky produkované baktériami mliečneho kvasenia / Hana Kiňová-Sepová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 59, č. 4 (2010), s. 155-159
 25. ADE Porovnanie produkcie sanguinarínu suspenznými kultúrami rastlín čeľade Papaveraceae / František Bilka ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 61, č. 6 (2012), s. 267-270
 26. ADE Predpokladané mechanizmy imunomodulačného a protizápalového pôsobenia probiotík / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 65, č. 2 (2016), s. 43-51
 27. ADE Vzťah dysbalancie lipidov a chronického zápalu spostredkovaný PPAR / Tomáš Čavojský ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 65, č. 1 (2016), s. 3-9
 28. ADE Úloha aminoxidázy v biosyntéze alkaloidov / Andrea Bilková ... [ et al. ]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 49, č. 4 ( 2000), s. 171-176
 29. ADE Charakterizácia polyfenoloxidázy z latexu lastovičníka väčšieho (Chelidonium majus L.) / František Bilka ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 56, č. 2 (2007), s. 90-94
 30. ADE Enzymológia tvorby benzylizochinolínových alkaloidov / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 54, č. 1 (2005), s. 17-22
 31. ADF Biochemický aspekt tvorby sekundárnych metabolitov v rastline maku siateho I. / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 75, č. 6 (2006), s. 152-158
 32. ADF Monoclonal Antibodies Against Cell Surface Antigens of Bovine Blood Cells / J. Ujházyová ... [et al.]
  In: Folia Veterinaria. - Vol. 37, No. 1-2 (1993), p. 3-5
 33. ADF Enzýmy v tvorbe monoterpenoidných indolových alkaloidov / František Bilka ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 74, č. 12 (2005), s. 327-333
 34. ADF Bakteriofágy - alternatíva k terapii antibiotikami? / František Bilka ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 76, č. 12 (2007), s. 300-302
 35. ADM Effect of N-Feruloylserotonin and Methotrexate on Severity of Experimental Arthritis and on Messenger RNA Expression of Key Proinflammatory Markers in Liver / Ľ. Pašková ... [et al.]
  In: Journal of Immunology Research. - Vol. 2016 (2016), s. Art. no. 7509653 [12 s.]
 36. ADM Testovanie potenciálne probiotických laktobacilov pre použitie vo výživových doplnkoch / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 62, č. 1 (2013), s. 40-45
 37. ADM Purification and properties of lipoxygenase from opium poppy seedlings (Papaver somniferum L.) / I. Holková ... [et al.]
  In: Turkish Journal of Biology. - Vol. 40, No. 4 (2016), s. 772-780
 38. ADM Vplyv abiotickej elicitácie na produkciu sanguinarínu a aktivitu polyfenoloxidázy v suspenznej kultúre Eschscholtzia californica CHAM / František Bilka ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 62, č. 4 (2013), s. 169-173
 39. ADN Adaptácia probiotických laktobacilov na podmienky gastrointestinálneho traktu hostitel'a / A. Bilková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 84, č. 9-10 (2015), s. 197-203
 40. AED The Effect of Inhibitors of Proteosynthesis on the Growth and the Protease Activity of Developing Poppy Seedlings (Papaver somniferum L.) / Mária Benešová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 49. - ISBN 80-223-1771-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 37-45
 41. AED Effect of combined biotic and abiotic elicitor on the sanguinarine formation in cell suspension cultures of Eschscholtzia californica CHAM / Andrea Balažová ...[et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 55. - ISBN 978-80-223-2537-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 58-63
 42. AED Effect of salt stress on content of proline, sanguinarine formation and polyphenol oxidase activity in poppy seedlings / Andrea Balažová ...[et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 55. - ISBN 978-80-223-2537-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 51-56
 43. AED Nitrate reductase from the roots of Colchicum autumnale L. / Lenka Franková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 52. - ISBN 80-223-2114-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 98-107
 44. AED Identification of newly isolated lactobacilli from the stomach mucus of lamb / Andrea Bilková ...[et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 55. - ISBN 978-80-223-2537-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 64-71
 45. AED Effect of elicitation with Botrytis cineraea hydrolysate on sanguinarine formation in suspension culture of Chelidonium majus L. / František Bilka ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 56. - ISBN 978-80-223-2703-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 39-45
 46. AED Characterisation of polyphenol oxidase from corms and leaves of Colchicum autumnale L. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 54. - ISBN 978-80-223-2375-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 40-47
 47. AED Characterization of Papaver somniferum L. amine oxidase / Andrea Bilková, František Bilka, Lýdia Bezáková
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 51. - ISBN 80-223-2015-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 51-59
 48. AEG Lipoxygenase in regulation of secondary metabolite biosynthesis in Papaver somniferum L. suspension cultures / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Chemistry and Physics of Lipids. - Vol. 163, Suppl. (2010), s. S67
 49. AEG Porovnanie produkcie sanguinarínu rastlinami čeľade Papaveraceae / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s208
 50. AFC Aminooxidáza v biosyntéze ópiových alkaloidiv v klíčnych rastlinách Papaver somniferum L. / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 94, č. 8 (2000), s. 739-740
 51. AFC Vplyv elicitácie na aktivitu polyfenoloxidázy a obsah sanguinarínu v suspenzných kultúrach maku siateho, Papaver somniferum L. / Andrea Balážová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 94, č. 8 (2000) , s. 740
 52. AFG Zmeny aktivity polyfenoloxidázy a aminooxidázy vo vzťahu k obsahu alkaloidov počas zrenia makoviny / František Bilka ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-416-7. - Brno: Farmaceutická fakulta VFU Brno, 2001. - S. 49
 53. AFG Štúdium aminooxidázy v maku siatom imunochemickými metódami / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-416-7. - Brno: Farmaceutická fakulta VFU Brno, 2001. - S. 50
 54. AFG Identifikácia potenciálnych probiotík použitím metód molekulárnej biológie / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 35. konference. - ISBN 80-7305-566-X. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2006. - S. 78
 55. AFG Charakterizácia polyfenoloxidázy v hľuzách jesienky obyčajnej, Colchicum autumnale L. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 35. konference. - ISBN 80-7305-566-X. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2006. - S. 73
 56. AFG Butyrylcholinesterase catalyzed hydrolysis of benzoylcholines under diverse lipid dysbalance conditions in rat / Matej Mydla ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [1s.]
 57. AFG Purification and product characterization of lipoxygenase from opium poppy (Papaver somniferum L.) / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [1s.]
 58. AFG Inhibitory effect of sanguinarine on rat liver butyrylcholinesterase under alterated lipid metabolic conditions / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [1s.]
 59. AFG Štúdium lipoxygenázy maku siateho (Papaver somniferum L.) v procese biotickej a abiotickej elicitácie / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s218-s219
 60. AFG Study of cholinesterases under the inflammatory conditions / Tomáš Čavojský ... [et al.]
  In: 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences. Book of Abstract. - ISBN 978-605-136-221-2. - Ankara : Ankara University Faculty of Pharmacy, 2015. - S.232-233
 61. AFG Vplyv časového faktora na vybrané prekurzory alkaloidov v suspenznej kultúre Papaver somniferum L. po abiotickej elicitácii / Andrea Balážová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-533-3. - Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2005. - S. 40
 62. AFG Vplyv biotických a abiotických elicitorov na tvorbu sanguinarínu suspenznými kultúrami maku siateho, Papaver somniferum L. / František Bilka ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s210
 63. AFG Study of butyrylcholinesterase within experimental arthritis / Tomáš Čavojský ... [et al.]
  In: 44. Konferencia Syntéza a analýza léčiv 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7305-760-2. - Brno : VFU, 2015. - S. 44-45 [online]
 64. AFG Effect of natural dietary supplements on asymmetric dimethylarginine under physiological conditions and in disease / K. Šišková ... [et al.]
  In: Biochimica Clinica. - Vol. 37, Spec. Suppl. (2013), s. S565
 65. AFG Polyphenol oxidase and amine oxidase in plant and cell suspension cultures of Papaver somniferum L. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 274, Suppl. 1 (2007), s. 204
 66. AFG Úloha lipoxygenázy v elicitorom indukovanej produkcii sanguarínu v suspenzných bunkových kultúrach maku siateho / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 978-80-7305-078-8. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. - S. 86
 67. AFG Dôkaz prítomnosti génu pre glyceroldehydratázu vo vybraných kmeňoch Lactobacillus reuteri / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 978-80-7305-078-8. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. - S. 67
 68. AFG Vplyv salinického stresu na obsahy sanguinarínu a prolínu v suspenzných kultúrach maku siateho / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 978-80-7305-078-8. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. - S. 64
 69. AFH Abiotická a biotická elicitácia suspenzných kultúr Eschscholtzia californica CHAM. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : FaFUK, 2002. - S. 27
 70. AFH Vplyv abiotického elicitora CuSO4 na obsah sanguinarínu a aktivitu AO a PPO v ssupenzných kultúrach Papaver somniferum L. / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : FaF UK, 2002. - S. 36
 71. AFH Polyfenoloxidáza v klíčnych rastlinách maku siateho, Papaver somniferum L. / František Bilka ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : FaF UK, 2002. - S. 35
 72. AFH Polyphenol oxidase from latex of common celandine (Chelidonium majus) / Marián Vanko ... [et al.]
  In: 20. biochemický zjazd. - ISBN 80-969532-6-5. - Bratislava : [s.n.], 2006. - S. 238
 73. AFH Evaluation of the inhibitory effect of synthetic carbohydrate-based compounds on alfa-mannosidase activity and cytotoxicity study in HepG2 cell line / Ivana Holková ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 86-87 [online]
 74. AFH Evaluation of the effect of manganese chloride on processes connected to alkaloid production in suspension cultures of Eschscholzia californica Cham. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 76-77 [online]
 75. AFH Effect of omega-6 fatty acids on enzymes of cholinergic system under physiological conditions and in diabetes mellitus / Katarína Šišková ... [et al.]
  In: Lifestyle, Oxidative Stress and Diabetes Mellitus. - ISBN 978-80-970345-2-8. - Bratislava : Mind and Health, 2012. - S. 37
 76. AFH Inhibičná aktivita stobadínu a jeho derivátov na lipoxygenázu z cytozolovej frakcie pľúc potkana / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-7399-986-5. - Brno : Tribun EU, 2010. - S. 51
 77. AFH Comparison of sanguinarine production of Papaveraceae family plants in vitro cultures / František Bilka ... [et al.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 125
 78. AFH Effect of methyl jasmonate on the production of sanguinarine and its precursors in opium poppy suspension cultures / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 124
 79. AFH Production of 3hydroxypropionaldehyd by the strains of Lactobacillus reuteri / Hana Kiňová-Sepová ... [et al.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 201
 80. AFH Feruloylaldehyde improves the effect of methotrexate in experimental arthritis / Lukáš Slovák ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 247 [online]
 81. AFH The role of lipoxygenase in elicitor-induced sanguinarine production in Papaver somniferum L. suspension cultures / I. Holková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Vol. 62, Suppl. 10 (2015), s. 35
 82. AFH Plant defence processes in relation to secondary metabolites production in medical plants / Andrea Balažová, Júlia Urdová, František Bilka
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Vol. 62, Suppl. 10 (2015), s. 12
 83. AFH Gene expression analysis of enzymes involved in benzophenanthridine alkaloids biosynthesis / František Bilka ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 79-80 [online]
 84. AFH Changes in expression of selected genes in California poppy seedlings (Eschscholzia californica Cham.). In relation to alkaloid production / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 63, suppl. 12 (2016), s. S15 [online]
 85. AFH Lipoxygenase from opium poppy (Papaver somniferum L.) and its involvement in the signalling pathway leading to alkaloid biosynthesis / Ivana Holková ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 63, suppl. 12 (2016), s. S17 [online]
 86. AFH Porovnanie vplyvu dvoch abiotických stresorov na aktivitu lipoxygenázy a produkciu sanguinarínu v in vitro kultúrach maku siateho / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 104-105
 87. AFH Efekt rastlinných extraktov z Agrimonia eupatoria a Cynara cardunkulus na aktivitu butyrylcholínesterázy z pečene a pľúc potkanov s diabetes mellitus / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 93
 88. AFH Monitoring of inflammatory markers expression changes in spleens of rats with adjuvant / B. Dudík ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 22
 89. AFH Štúdium lokalizácie polyfenoloxidázy a sangauinarínu v latexe lastovičníka väčšieho a príprava jeho in vitro kultúry / František Bilka ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-968251-7-2. - Zohor : Kníhtlač Gerthofer, 2007. - S. 43
 90. AFH Metyljasmonátom indukovaná tvorba sanguinarínu v suspenzných kultúrach Papaver somniferum L. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-968251-7-2. - Zohor : Kníhtlač Gerthofer, 2007. - S. 41
 91. AFH Identifikácia laktobacilov použitím polymerázovej reťazovej reakcie / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. 36. konferencia. - ISBN 978-80-968251-7-2. - Bratislava : [s-n.], 2007. - S. 44
 92. AFK Životná stratégia Colchicum autumnale L. počas druhého vývinového štádia / Lenka Franková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-533-3. - Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2005. - S. 42
 93. AFK Vplyv elicitácie na aktivitu lipoxygenázy (LOX), polyfenoloxidázy (PPO) a aminooxidázy (AO) a hladinu sanguinarínu v suspenznej kultúre maku siateho (Papaver somniferum, L.) / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-533-3. - Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2005. - S. 63
 94. AFK Molekulárno-biologická charakterizácia aminoxidázy a polyfenoloxidázy - enzýmov z biosyntetickej dráhy tvorby morfínanov / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-900306-5-3. - Hradec Králové : Sivana, 2003. - S. 108
 95. AFL Elicitácia ako nástroj na zlepšenie produkcie sekundárnych metabolitov v in vitro kultúrach liečivých rastlín / Andrea Balažová, Júlia Urdová, František Bilka
  In: Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969749-4-8. - [Stará Ľubovňa], 2019. - S. 29-29
 96. AGI Štúdium rôznych enzýmových foriem fosfolipázy D z klíčnych rastlín maku siateho (Papaver somniferum L.) / ved. projektu Marek Obložinský; člen výsk. tímu Lýdia Bezáková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 97. AGI Modernizácia študijných plánov a vypracovanie učebného textu pre predmety "Molekulárna biológia účinku liečiv" a "Biotechnológia" pre farmaceutov / ved. projektu Marek Obložinský; člen výsk. tímu František Bilka ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2009
 98. AGI Lipoxygenáza - jej expresia a vplyv potenciálne terapeuticky účinných antioxidancií / ved. projektu Lýdia Bezáková; zástupca ved. projektu Marek Obložinský... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 99. AGI Lipoxygenáza vo vzťahu k signálne transdukčným procesom v rastlinných bunkách / ved. projektu Lýdia Bezáková; zást. ved. projektu Marek Obložinský ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2009
 100. AGI Biochemické a molekulárno-biologické vlastnosti fosfolipázy D vo vťahu k signálne transdukčným procesom rastlín / ved. projektu Lýdia Bezáková; zást. vd. projektu Marek Obložinský ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2006
 101. AGI Príprava učebných textov z patobiochémie a transformácia praktických cvičení pre poslucháčov študijného odboru farmácia / ved. projektu Lýdia Bezáková; člen výsk. tímu Andrea Balažová ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2008
 102. BCI Praktické cvičenia z patobiochémie a molekulárnej biológie / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 103. BCI Molekulárna biológia účinku liečiv a biotechnológia pre farmaceutov / Marek Obložinský ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 104. BCI Praktické cvičenia z biochémie a molekulárnej biológie rastlín / Otto Helia ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2002
 105. BCI Praktické cvičenia z patobiochémie a molekulárnej biológie / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 106. BDF Alkaloidy maku siateho, ich biosyntéza a využitie vo farmaceutickej praxi / Andrea Balážová ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 4 (2005), s. 22-24
 107. BDF Problematika probiotík v súčasnosti / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Praktické lekárnictvo. - Roč. 9, č. 1 (2019), s. 14-20
 108. BDF Monoterpenoidné indolové alkaloidy, ich biosytéza a využitie vo farmaceutickej praxi / František Bilka ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 1 (2008), s.11-14
 109. BFA Štúdium adherencie potenciálne probiotických lactobacilov na eukaryotické bunky a hlien / A. Bilková... [et al.]
  In: 45. konference Syntéza a analýza léčiv [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : ČFS ČLS J. E. Purkyně, 2016. - S. 59 [online]
 110. BFA Zmeny v sekundárnom metabolizme in vitro kultúr Eschscholtzia californica Cham. po elicitácii kyselinou salicylovou / A. Balažová, J. Urdová, F. Bilka
  In: 45. konference Syntéza a analýza léčiv [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : ČFS ČLS J. E. Purkyně, 2016. - S. 58 [online]
 111. BFA Prekultivácia Lactobacillus reuteri E s mucínom stimuluje adhezivitu a môže zvýšiť jeho potenciálny terapeutický účinok / Boris Dudík ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 112. BFA Purifikácia a imunochemické stanovenie lipoxygenázy maku siateho (Papaver somnifeum L.) / Ivana Holková, Lýdia Bezáková, František Bilka
  In: Syntéza a analýza léčiv [elektronický dokument]. - Praha : ČFS ČLS JEP, 2013. - S. 69 [online]
 113. BFA Addition of mucin to growth medium stimulates adhesivity and therapeutical potential of Lactobacillus reuteri E / Boris Dudík ... [et al.]
  In: Probiotics, Prebiotics & New Foods [elektronický dokument]. - Rím : Universita Urbaniana, 2019. - S. 108-108 [online]

Hore