Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 

Vedúci katedry:  doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry:  doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
Tajomník katedry:
Technicko-hospodárska pracovníčka katedry:
  Margita Sztranyovszká

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie:  RNDr. František Bilka, PhD.
Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny:  doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

 

 

 1. ADC Antibacterial potential of lactobacilli isolated from a lamb / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Veterinární medicína. - Vol. 56, No. 7 (2011), s. 319-324
 2. ADC Identification and biological activity of potential probiotic bacterium isolated from the stomach mucus of breast-fed lamb / Hana Kiňová-Sepová ... [et al.]
  In: Brazilian Journal of Microbiology. - Vol. 42, No. 3 (2011), s. 1188-1196
 3. ADC Synthesis, structures and biological activity of copper(II) and zinc(II) Schiff base complexes derived from aminocyclohexane-1-carboxylic acid. New type of geometrical isomerism in polynuclear complexes / Jindra Valentová ... [et al.]
  In: Inorganica Chimica Acta. - č. 480 (2018), s. 16-26
 4. ADC Silver nanoparticles stabilised with cationic single-chain surfactants structure-physical properties-biological activity relationship study / Martin Pisárčik ... [et al.]
  In: Journal of Molecular Liquids [elektronický dokument]. - Roč. 272 (2018), s. 60-72 [print]
 5. ADC Antimicrobial activity of mannose-derived glycosides / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie. - Vol. 146, No. 10 (2015), s. 1707-1714
 6. ADC Isolation and identification of new lactobacilli from goatling stomach and investigation of reuterin production in Lactobacillus reuteri strains / Hana Kiňová-Sepová, Andrea Bilková
  In: Folia Microbiologica (Praha). - Vol. 58, No. 1 (2013), s. 33-38
 7. ADC Characterization and genome sequence of Dev2, a new T7-like bacteriophage infecting Cronobacter turicensis / Michal Kajsík ... [et al.]
  In: Archives of Virology. - Vol. 159, No. 11 (2014), s. 3013-3019
 8. ADC Evaluation of biochemical and molecular methods for Lactobacillus reuteri strains differentiation / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Folia Microbiologica (Praha). - Vol. 60, No. 2 (2015), s. 137-141
 9. ADC Bile tolerance and its effect on antibiotic susceptibility of probiotic Lactobacillus candidates / Hyacinta Májeková ... [et al.]
  In: Folia Microbiologica (Praha). - Vol. 60, No. 3 (2015), s. 253-257
 10. ADC Characterization of Polyphenol Oxidase from the Latex Opium Poppy / František Bilka ... [et al.]
  In: Biologia Plantarum. - Vol. 47, No. 1 (2003), s. 111-115
 11. ADC Antimicrobial activity and urease inhibition of Schiff bases derived from isoniazid and fluorinated benzaldehydes and of their copper(II) complexes / Ladislav Habala ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 21, No. 12 (2016), s. art. no. 1742 [14 s.]
 12. ADC Purification of polyphenol oxidase from opium poppy latex / František Bilka ... [ et al. ]
  In: Pharmazie. - Vol. 55, No. 2 (2000), s. 155-156
 13. ADC Evaluation of adhesion properties of lactobacilli probiotic candidates / Hana Kiňová Sepová ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie. - Roč. 149, č. 5 (2018), s. 893-899
 14. ADD Aminopeptidases in Opium Poppy Latex / František Bilka ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 57, No. 6 (2002), s. 761-764
 15. ADD Effect of excess of cupric sulfate on sanguinarine formation and activities of amine oxidase and polyphenol oxidase in cell suspension cultures of Papaver somniferum / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 60, No. 6 (2005), s. 661-664
 16. ADD Characterisation of Amine Oxidases from Plant and Microbial Sources / L. Bezáková ... [et al.]
  In: Chemical papers. - Vol. 52, Spec. Iss. (1998), s. 590
 17. ADD Polyphenoloxidase and its Isoforms in the Papaver somniferum Latex / F. Bilka ... [et al.]
  In: Chemical papers. - Vol. 52, Spec. Iss. (1998), s. 591
 18. ADE Bakteriocíny produkované baktériami mliečneho kvasenia / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 60, č. 2 (2011), s. 65-72
 19. ADE Efekt troch rôznych elicitorov na produkciu sanguinarínu suspenznými kultúrami nízko-morfínovej odrody maku siateho (Papaver somniferum L.) / Andrea Balažová... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 60, č. 5 (2011), s. 237-240
 20. ADE Enzymológia tvorby benzylizochinolínových alkaloidov / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 54, č. 1 (2005), s. 17-22
 21. ADE Laktobacily a ich probiotické vlastnosti / Hana Sepová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 57, č. 2 (2008), s. 95-98
 22. ADE Úloha aminoxidázy v biosyntéze alkaloidov / Andrea Bilková ... [ et al. ]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 49, č. 4 ( 2000), s. 171-176
 23. ADE Charakterizácia polyfenoloxidázy z latexu lastovičníka väčšieho (Chelidonium majus L.) / František Bilka ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 56, č. 2 (2007), s. 90-94
 24. ADE Porovnanie produkcie sanguinarínu suspenznými kultúrami rastlín čeľade Papaveraceae / František Bilka ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 61, č. 6 (2012), s. 267-270
 25. ADE Predpokladané mechanizmy imunomodulačného a protizápalového pôsobenia probiotík / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 65, č. 2 (2016), s. 43-51
 26. ADE Antimikróbne pôsobiace látky produkované baktériami mliečneho kvasenia / Hana Kiňová-Sepová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 59, č. 4 (2010), s. 155-159
 27. ADF Enzýmy v tvorbe monoterpenoidných indolových alkaloidov / František Bilka ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 74, č. 12 (2005), s. 327-333
 28. ADF Biochemický aspekt tvorby sekundárnych metabolitov v rastline maku siateho I. / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 75, č. 6 (2006), s. 152-158
 29. ADF Bakteriofágy - alternatíva k terapii antibiotikami? / František Bilka ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 76, č. 12 (2007), s. 300-302
 30. ADM Vplyv abiotickej elicitácie na produkciu sanguinarínu a aktivitu polyfenoloxidázy v suspenznej kultúre Eschscholtzia californica CHAM / František Bilka ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 62, č. 4 (2013), s. 169-173
 31. ADM Nešpecifické zápalové ochorenia čreva: faktory podieľajúce sa na patogenéze / Boris Dudík, Hana Kiňová Sepová, Andrea Bilková
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 67, č. 3 (2018), s. 95-100
 32. ADM Črevná mikrobiota: jej vývin a vzťah k vzniku niektorých ochorení / Hana Kiňová Sepová, Boris Dudík, Andrea Bilková
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 66, č. 6 (2017), s. 267-273
 33. ADM Testovanie potenciálne probiotických laktobacilov pre použitie vo výživových doplnkoch / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 62, č. 1 (2013), s. 40-45
 34. ADN Antimicrobial susceptibility and immunomodulatory properties of lamb isolate of lactobacillus mucosae, new probiotic candidate / Andrea Bilková, Martina Dubničková, Hana Kiňová Sepová
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 60, č. 2 (2013), s. 1-6 [online]
 35. ADN Adaptácia probiotických laktobacilov na podmienky gastrointestinálneho traktu hostitel'a / A. Bilková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 84, č. 9-10 (2015), s. 197-203
 36. AED Nitrate reductase from the roots of Colchicum autumnale L. / Lenka Franková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 52. - ISBN 80-223-2114-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - S. 98-107
 37. AED Characterization of Papaver somniferum L. amine oxidase / Andrea Bilková, František Bilka, Lýdia Bezáková
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 51. - ISBN 80-223-2015-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 51-59
 38. AED Effect of combined biotic and abiotic elicitor on the sanguinarine formation in cell suspension cultures of Eschscholtzia californica CHAM / Andrea Balažová ...[et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 55. - ISBN 978-80-223-2537-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 58-63
 39. AED Effect of salt stress on content of proline, sanguinarine formation and polyphenol oxidase activity in poppy seedlings / Andrea Balažová ...[et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 55. - ISBN 978-80-223-2537-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 51-56
 40. AED Identification of newly isolated lactobacilli from the stomach mucus of lamb / Andrea Bilková ...[et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 55. - ISBN 978-80-223-2537-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 64-71
 41. AED Characterisation of polyphenol oxidase from corms and leaves of Colchicum autumnale L. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 54. - ISBN 978-80-223-2375-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 40-47
 42. AED Effect of elicitation with Botrytis cineraea hydrolysate on sanguinarine formation in suspension culture of Chelidonium majus L. / František Bilka ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 56. - ISBN 978-80-223-2703-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 39-45
 43. AFC Aminooxidáza v biosyntéze ópiových alkaloidiv v klíčnych rastlinách Papaver somniferum L. / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 94, č. 8 (2000), s. 739-740
 44. AFC Vplyv elicitácie na aktivitu polyfenoloxidázy a obsah sanguinarínu v suspenzných kultúrach maku siateho, Papaver somniferum L. / Andrea Balážová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 94, č. 8 (2000) , s. 740
 45. AFG Synthetic Glycoconjugates for Various Medicinal Chemistry Studies / Monika Poláková ... [et al.]
  In: ChemMedChem. Book of Abstracts. - Weinheim : Wiley-VCH, 2014. - S. 340-341
 46. AFG Zmeny aktivity polyfenoloxidázy a aminooxidázy vo vzťahu k obsahu alkaloidov počas zrenia makoviny / František Bilka ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-416-7. - Brno: Farmaceutická fakulta VFU Brno, 2001. - S. 49
 47. AFG Štúdium aminooxidázy v maku siatom imunochemickými metódami / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-416-7. - Brno: Farmaceutická fakulta VFU Brno, 2001. - S. 50
 48. AFG Vplyv časového faktora na vybrané prekurzory alkaloidov v suspenznej kultúre Papaver somniferum L. po abiotickej elicitácii / Andrea Balážová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-533-3. - Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2005. - S. 40
 49. AFG Identifikácia potenciálnych probiotík použitím metód molekulárnej biológie / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 35. konference. - ISBN 80-7305-566-X. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2006. - S. 78
 50. AFG Charakterizácia polyfenoloxidázy v hľuzách jesienky obyčajnej, Colchicum autumnale L. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 35. konference. - ISBN 80-7305-566-X. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2006. - S. 73
 51. AFG Mikrobiologická, biochemická, genetická a imunomodulačná charakterizácia nových probiotických mikroorganizmov / Marián Bukovský ... [et al.]
  In: Alergie. - Roč. 8, suppl. 2 (2006), s. 34
 52. AFG Charakterizácia novoizolovaných potenciálne probiotických kmeňov Lactobacillus reuteri / Hana Kiňová-Sepová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s226
 53. AFG Využitie metód molekulárnej biológie na rozlíšenie druhov Lactobacillus plantarum a Lactobacillus pentosus / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s210
 54. AFG Vplyv biotických a abiotických elicitorov na tvorbu sanguinarínu suspenznými kultúrami maku siateho, Papaver somniferum L. / František Bilka ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s210
 55. AFG Polyphenol oxidase and amine oxidase in plant and cell suspension cultures of Papaver somniferum L. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 274, Suppl. 1 (2007), s. 204
 56. AFG Antimikrobiálny potenciál vybraných novoizolovaných zástupcov rodu Lactobacillus / Hana Kiňová-Sepová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 978-80-7305-078-8. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. - S. 98
 57. AFG Dôkaz prítomnosti génu pre glyceroldehydratázu vo vybraných kmeňoch Lactobacillus reuteri / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 978-80-7305-078-8. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. - S. 67
 58. AFG Vplyv salinického stresu na obsahy sanguinarínu a prolínu v suspenzných kultúrach maku siateho / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 978-80-7305-078-8. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. - S. 64
 59. AFH Štúdium a možnosti ovplyvnenia produkcie reuterínu novoizolovanými kmeňmi Lactobacillus reuteri / Hana Kiňová-Sepová, Andrea Bilková
  In: Stretnutie mladých vedeckých pracovníkov v potravinárstve. 4. vedecká konferencia. - ISBN 978-80-970552-2-6. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2011. - S. 74
 60. AFH Abiotická a biotická elicitácia suspenzných kultúr Eschscholtzia californica CHAM. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : FaFUK, 2002. - S. 27
 61. AFH Vplyv abiotického elicitora CuSO4 na obsah sanguinarínu a aktivitu AO a PPO v ssupenzných kultúrach Papaver somniferum L. / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : FaF UK, 2002. - S. 36
 62. AFH Polyfenoloxidáza v klíčnych rastlinách maku siateho, Papaver somniferum L. / František Bilka ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : FaF UK, 2002. - S. 35
 63. AFH Metal complexes combating microbial infections / Ladislav Habala, Andrea Bilková, Jindra Valentová
  In: Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. - ISBN 978-80-8208-014-1. - Bratislava : Slovak Chemical Society, 2019. - S. 43-43
 64. AFH Polyphenol oxidase from latex of common celandine (Chelidonium majus) / Marián Vanko ... [et al.]
  In: 20. biochemický zjazd. - ISBN 80-969532-6-5. - Bratislava : [s.n.], 2006. - S. 238
 65. AFH Gene expression analysis of enzymes involved in benzophenanthridine alkaloids biosynthesis / František Bilka ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 79-80 [online]
 66. AFH Identifikácia a diferenciácia zástupcov rodu Lactobacillus / Hana Kiňová-Sepová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 77, č. 10-11 (2008), s. 233
 67. AFH The role of lipoxygenase in elicitor-induced sanguinarine production in Papaver somniferum L. suspension cultures / I. Holková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Vol. 62, Suppl. 10 (2015), s. 35
 68. AFH Štúdium lokalizácie polyfenoloxidázy a sangauinarínu v latexe lastovičníka väčšieho a príprava jeho in vitro kultúry / František Bilka ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-968251-7-2. - Zohor : Kníhtlač Gerthofer, 2007. - S. 43
 69. AFH Metyljasmonátom indukovaná tvorba sanguinarínu v suspenzných kultúrach Papaver somniferum L. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-968251-7-2. - Zohor : Kníhtlač Gerthofer, 2007. - S. 41
 70. AFH Identifikácia laktobacilov použitím polymerázovej reťazovej reakcie / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. 36. konferencia. - ISBN 978-80-968251-7-2. - Bratislava : [s-n.], 2007. - S. 44
 71. AFH Lipoxygenase from opium poppy (Papaver somniferum L.) and its involvement in the signalling pathway leading to alkaloid biosynthesis / Ivana Holková ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 63, suppl. 12 (2016), s. S17 [online]
 72. AFH Comparison of sanguinarine production of Papaveraceae family plants in vitro cultures / František Bilka ... [et al.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 125
 73. AFH Production of 3hydroxypropionaldehyd by the strains of Lactobacillus reuteri / Hana Kiňová-Sepová ... [et al.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 201
 74. AFH Sledovanie vzájomnej interakcie potenciálne probiotických laktobacilov / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 95
 75. AFK Životná stratégia Colchicum autumnale L. počas druhého vývinového štádia / Lenka Franková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-533-3. - Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2005. - S. 42
 76. AFK Vplyv elicitácie na aktivitu lipoxygenázy (LOX), polyfenoloxidázy (PPO) a aminooxidázy (AO) a hladinu sanguinarínu v suspenznej kultúre maku siateho (Papaver somniferum, L.) / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-533-3. - Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2005. - S. 63
 77. AFK Molekulárno-biologická charakterizácia aminoxidázy a polyfenoloxidázy - enzýmov z biosyntetickej dráhy tvorby morfínanov / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-900306-5-3. - Hradec Králové : Sivana, 2003. - S. 108
 78. AFK Analýza novoizolovaného potenciálne probiotického kmeňa Lactobacillus murinus C / Hyacinta Koščová ... [et al.]
  In: Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. - Roč. 48, Suppl. (2007), s. 190
 79. AFL Syntéza, antimikrobiálna a antioxidačná aktivita (3-alkoxymetyl-4-hydrosyfenyl)propán-1-ónov - medziproduktov biologicky aktívnych zlúčenín / Ružena Čižmáriková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 88, č. 5-6 (2019), s. 123-124
 80. AGI Štúdium rôznych enzýmových foriem fosfolipázy D z klíčnych rastlín maku siateho (Papaver somniferum L.) / ved. projektu Marek Obložinský; člen výsk. tímu Lýdia Bezáková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 81. AGI Modernizácia študijných plánov a vypracovanie učebného textu pre predmety "Molekulárna biológia účinku liečiv" a "Biotechnológia" pre farmaceutov / ved. projektu Marek Obložinský; člen výsk. tímu František Bilka ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2009
 82. AGI Biochemické a molekulárno-biologické vlastnosti fosfolipázy D vo vťahu k signálne transdukčným procesom rastlín / ved. projektu Lýdia Bezáková; zást. vd. projektu Marek Obložinský ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2006
 83. BCI Hygiena pre farmaceutov / Martina Dubničková, Andrea Bilková
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 84. BCI Praktické cvičenia z patobiochémie a molekulárnej biológie / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 85. BCI Praktické cvičenia z patobiochémie a molekulárnej biológie / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 86. BCI Molekulárna biológia účinku liečiv a biotechnológia pre farmaceutov / Marek Obložinský ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 87. BDF Problematika probiotík v súčasnosti / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Praktické lekárnictvo. - Roč. 9, č. 1 (2019), s. 14-20
 88. BDF Alkaloidy maku siateho, ich biosyntéza a využitie vo farmaceutickej praxi / Andrea Balážová ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 4 (2005), s. 22-24
 89. BDF Monoterpenoidné indolové alkaloidy, ich biosytéza a využitie vo farmaceutickej praxi / František Bilka ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 1 (2008), s.11-14
 90. BFA Štúdium adherencie potenciálne probiotických lactobacilov na eukaryotické bunky a hlien / A. Bilková... [et al.]
  In: 45. konference Syntéza a analýza léčiv [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : ČFS ČLS J. E. Purkyně, 2016. - S. 59 [online]
 91. BFA Prekultivácia Lactobacillus reuteri E s mucínom stimuluje adhezivitu a môže zvýšiť jeho potenciálny terapeutický účinok / Boris Dudík ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 92. BFA Lactobacillus reuteri E may activate brown adipose tissue by enhancing PPAR gamma expression / Margaréta Marušáková ... [et al.]
  In: Probiotics, Prebiotics & New Foods [elektronický dokument]. - Rím : Universita Urbaniana, 2019. - S. 131-131 [online]
 93. BFA Addition of mucin to growth medium stimulates adhesivity and therapeutical potential of Lactobacillus reuteri E / Boris Dudík ... [et al.]
  In: Probiotics, Prebiotics & New Foods [elektronický dokument]. - Rím : Universita Urbaniana, 2019. - S. 108-108 [online]

Hore