Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 

Vedúci katedry:  doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry:  doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
Tajomník katedry:
Technicko-hospodárska pracovníčka katedry:
  Margita Sztranyovszká

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie:  RNDr. František Bilka, PhD.
Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny:  doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

 

 

 1. ADC Evaluation of adhesion properties of lactobacilli probiotic candidates / Hana Kiňová Sepová ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie. - Roč. 149, č. 5 (2018), s. 893-899
 2. ADC Derivatization of Rosmarinic Acid Enhances its in vitro Antitumor, Antimicrobial and Antiprotozoal Properties / S. Bittner Fialová ... [et al.]
  In: Molecules [elektronický dokument]. - Roč. 24, č. 6 (2019), s. [1-11], Art. No. 1078 [online]
 3. ADC Loss-of-function pdr3 mutations convert the Pdr3p transcription activator to a protein suppressing multidrug resistance in Saccharomyces cerevisiae / Michaela Sidorová ... [et al.]
  In: FEMS Yeast Research. - Vol. 7, No. 2 (2007), s. 254-264
 4. ADC Transcriptional Regulators of Seven Yeast Species: Comparative Genome Analysis - Review / E. Drobná, A. Bialková, J. Šubík
  In: Folia Microbiologica (Praha). - Vol. 53, No. 4 (2008), s. 275-287
 5. ADC Overexpression of the YAP1, PDE2, and STB3 genes enhances the tolerance of yeast to oxidative stress induced by 7-chlorotetrazolo[5,1-c]benzo[1,2,4]triazine / Eva Drobná ... [et al.]
  In: FEMS Yeast Research. - Vol. 12, No. 8 (2012), s. 958-968
 6. ADD Antifungal activity and aflatoxin binding ability of Lactobacillus species isolated from lamb and goatling stomach mucus / E. Drobná ... [et al.]
  In: Journal of Food and Nutrition Research. - Vol. 56, No. 3 (2017), s. 255-264
 7. AFD Štúdium úlohy nadexpresie génov PDE2 a STB3 v kontrole citlivosti kvasinniek k antifungálnej látke CTBT / Eva Drobná, Július Šubík
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 161-165 [CD-ROM]
 8. AFG Suppressed expression of drug efflux transporter genes in yeast cells overexpressing mutated Pdr3p transcription factor / Michaela Sidorová ... [et al.]
  In: 24th Small Meeting on Yeast Transport and Engineering. - Prague : ČAV, 2006. - S. 26
 9. AFG Modulation of the susceptibility of yeast cells to antifungals / Vladimíra Džugasová ... [et al.]
  In: Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. - Roč. 48, Suppl. (2007), s. 145
 10. AFG Inhibícia rastu mikroskopických vláknitých húb po pôsobení laktobacilov / Eva Drobná, Hyacinta Májeková
  In: 27. kongres Československé společnosti mikrobiologické. - ISBN 978-80-270-0136-1. - Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2016. - S. 40
 11. AFH Skríning genomickej knižnice Saccharomyces cerevisiae pre gény, ktoré navodia rezistenciu k chemoscitlivujúcej látke CTBT / Eva Drobná, Július Šubík
  In: Biomembrány 2010. 3. workshop Centra excelentnosti APVV. - Bratislava : SAV, 2010. - S. 16
 12. AFH Oxidative stress resistance conferred by three genes on multicopy plasmids in Saccharomyces cerevisiae / Eva Drobná, Július Šubík
  In: 39th Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2011. - S. 47
 13. AFH Štúdium antimikrobiálnej aktivity vaginálnych izolátov / Eva Drobná, Hana Kiňová Sepová
  In: 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-973411-0-7. - Praha : Československá společnosť mikrobiologická, 2019. - S. 97-97
 14. AFH Truncated Pdr3p transcription factor acts as a multicopy suppressor of drug resistance in Saccharomyces cerevisiae / M. Sidorová ... [et al.]
  In: CESAR 2006. - [s.l.] : [s.n.], 2006. - S. 65
 15. AFH "Loss-of-function" mutácie v géne PDR3 u kvasinky Saccharomyces cerevisiae / Michaela Sidorová ... [et al.]
  In: 4. ivanské dni mladých biológov. - Bratislava : SAV, 2006. - S. 15
 16. AFH Inhibičný vplyv vybraných kmeňov laktobacilov na rast vláknitých húb / Eva Drobná, Hyacinta Májeková
  In: Konferencia mladých mikrobiológov. - ISBN 978-80-971422-5-4. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2016. - S. 18
 17. AFL Galactose induced expression of Pdr3p alleles decreases the accumulation of rhodamine 6G and enhances the susceptibility of gain-of-function pdr1 mutants to antifungals / M. Sidorová ... [et al.]
  In: 34th Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2006. - S. 52
 18. AFL Screening of the Saccharomyces cerevisiae genomic library for genes conferring the resistance to chemosensitizing agent CTBT / Eva Drobná, Július Šubík
  In: 25. kongres ČSSM. Mikroorganizmy a kvalita života. - ISBN 970-80-970477-8-8. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. - S. 213
 19. AFL The roles of the overexpressed PDE2 and STB3 genes in the control of yeast tolarance to antifungal agent CTBT / Eva Drobná, Július Šubík
  In: 40th Annual Conference on Yeasts. - Bratislava : SAV, 2012. - S. 87

Hore