Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 

Vedúci katedry:  doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry:  doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
Tajomník katedry:
Technicko-hospodárska pracovníčka katedry:
  Margita Sztranyovszká

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie:  RNDr. František Bilka, PhD.
Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny:  doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

 

 

 1. ADM Nešpecifické zápalové ochorenia čreva: faktory podieľajúce sa na patogenéze / Boris Dudík, Hana Kiňová Sepová, Andrea Bilková
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 67, č. 3 (2018), s. 95-100
 2. ADM Črevná mikrobiota: jej vývin a vzťah k vzniku niektorých ochorení / Hana Kiňová Sepová, Boris Dudík, Andrea Bilková
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 66, č. 6 (2017), s. 267-273
 3. AFH Monitoring of inflammatory markers expression changes in spleens of rats with adjuvant / B. Dudík ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, suppl. 2 (2017), s. 22
 4. BDF Problematika probiotík v súčasnosti / Andrea Bilková ... [et al.]
  In: Praktické lekárnictvo. - Roč. 9, č. 1 (2019), s. 14-20
 5. BFA Prekultivácia Lactobacillus reuteri E s mucínom stimuluje adhezivitu a môže zvýšiť jeho potenciálny terapeutický účinok / Boris Dudík ... [et al.]
  In: Farmakodny [elektronický dokument] : 69. česko-slovenské farmakologické dny. - [S.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1] [online]
 6. BFA Lactobacillus reuteri E may activate brown adipose tissue by enhancing PPAR gamma expression / Margaréta Marušáková ... [et al.]
  In: Probiotics, Prebiotics & New Foods [elektronický dokument]. - Rím : Universita Urbaniana, 2019. - S. 131-131 [online]
 7. BFA Addition of mucin to growth medium stimulates adhesivity and therapeutical potential of Lactobacillus reuteri E / Boris Dudík ... [et al.]
  In: Probiotics, Prebiotics & New Foods [elektronický dokument]. - Rím : Universita Urbaniana, 2019. - S. 108-108 [online]
 8. GII Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv očami doktoranda / Boris Dudík
  In: Lekárnik. - Roč. 24, č. 5 (2019), s. 58-58

Hore