Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 

Vedúci katedry:  doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry:  doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
Tajomník katedry:
Technicko-hospodárska pracovníčka katedry:
  Margita Sztranyovszká

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie:  RNDr. František Bilka, PhD.
Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny:  doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

 

 

 1. ADC Human phagocytic cell response to histamine derived from potential probiotic strains of Lactobacillus reuteri / aut. Gabriela Greifová, Patrik Body, Gabriel Greif, Mária Greifová, Martina Dubničková
  In: Immunobiology. - Roč. 223, č. 11 (2018), s. 618-626
 2. ADC Analysis of antimicrobial and immunomodulatory substances produced by heterofermentative Lactobacillus reuteri / G. Greifová ... [et al.]
  In: Folia Microbiologica (Praha). - Vol. 62, No. 6 (2017), s. 515-524
 3. ADE Mechanizmy rezistencie Lactobacillus reuteri voči kyslému prostrediu / Gabriela Greifová
  In: Bulletin Československej spoločnosti mikrobiologickej. - Roč. 56, č. 4 (2015), s. 156-162
 4. AFG Histamine derived from potential probiotic Lactobacillus reuteri strains - production conditions and immunomodulatory effects / Gabriela Greifová ... [et al.]
  In: 27. kongres Československé společnosti mikrobiologické. - ISBN 978-80-270-0136-1. - Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2016. - S. 124
 5. AFH Study of protective effect of N-arylpiperazines on UVC-irradiated leukocytes / Gabriela Greifová... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 81-82 [online]
 6. AFH Lactobacillus reuteri - study of metabolic production and antimicrobial properties / Gabriela Greifová ... [et al.]
  In: Hot Topics in Microbiology. Book of abstracts. - ISBN 978-80-971422-3-0. - Bratislava : ČSSM, 2015. - S. 15
 7. BFA Study of the metabolic production of Lactobacillus reuteri in connection with its antimicrobial and immunomodulatory potential / Gabriela Greifová ... [et al.]
  In: Young researchers in life sciences. 8th Conference. - Paris : Institut Imagine, 2017. - S. 139

Hore