Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 

Vedúci katedry:  doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry:  doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
Tajomník katedry:
Technicko-hospodárska pracovníčka katedry:
  Margita Sztranyovszká

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie:  RNDr. František Bilka, PhD.
Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny:  doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

 

 

 1. ADC Derivatization of Rosmarinic Acid Enhances its in vitro Antitumor, Antimicrobial and Antiprotozoal Properties / S. Bittner Fialová ... [et al.]
  In: Molecules [elektronický dokument]. - Roč. 24, č. 6 (2019), s. [1-11], Art. No. 1078 [online]
 2. ADC Lipoxygenáza a ich význam v biochemických procesoch v rastlinných organizmoch / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 103, č. 6 (2009), s. 487-495
 3. ADC Synthesis of modified D-mannose core derivatives and their impact on GH38 alpha–mannosidases / Monika Poláková ... [et al.]
  In: Carbohydrate Research. - Vol. 428 (2016), s. 62-71
 4. ADC Lipoxygenase activity and sanguinarine production in cell suspension cultures of California poppy (Eschscholtzia californica CHAM.) / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 69, No. 8 (2014), s. 637-640
 5. ADC HPLC analysis and biochemical characterization of LOX from Eschscholtzia californica Cham. / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 22, No. 12 (2017), Art. No. 1899, [14 s.]
 6. ADC Živočíšne lipoxygenázy - štruktúra, polohová špecifita izoenzýmov lipoxygenáz a ich význam / L. Bezáková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 111, No. 9 (2017), s. 567-574
 7. ADC Rastlinné lipoxygenázy - štruktúra a mechanizmus biokatalýzy / Marián Vanko ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 101, č. 5 (2007), s. 384-390
 8. ADC Evaluation of Manganese Chloride’s Effect on Biosynthetic Properties of In Vitro Cultures of Eschscholzia californica Cham. / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: Molecules. - Roč. 23, č. 4 (2018), s. [1-10], art. no. 971
 9. ADC 'Click chemistry' synthesis of 1-(alpha-D-mannopyranosyl)-1,2,3-triazoles for inhibition of alpha-mannosidases / Monika Poláková ... [et al.]
  In: Carbohydrate Research. - Vol. 406 (2015), s. 34-40
 10. ADC Involvement of lipoxygenase in elicitor-stimulated sanguinarine accumulation in Papaver somniferum suspension cultures / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Plant Physiology and Biochemistry. - Vol. 48, No. 10-11 (2010), s. 887-892
 11. ADC Biochemical properties of lipoxygenase from opium poppy chloroplasts / Marián Vanko ... [et al.]
  In: Biologia Plantarum. - Vol. 56, No. 1 (2012), s. 105-110
 12. ADC Živočíšne lipoxygenázy - mechanizmus katalýzy vo vzťahu k tvorbe biologicky účinných eikozanoidov / Peter Hoffman ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 106, č. 7 (2012), s. 639-645
 13. ADD Polar constituents of Ligustrum vulgare L. and their effect on lipoxygenase activity / Pavel Mučaji ... [et al.]
  In: Chemical papers. - Vol. 65, No. 3 (2011), s. 367-372
 14. ADD Antilipoxygenase activity of compounds from Hypericum perforatum / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 61, č. 3 (2006), s. 331-332
 15. ADE Porovnanie produkcie sanguinarínu suspenznými kultúrami rastlín čeľade Papaveraceae / František Bilka ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 61, č. 6 (2012), s. 267-270
 16. ADE Charakterizácia polyfenoloxidázy z latexu lastovičníka väčšieho (Chelidonium majus L.) / František Bilka ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 56, č. 2 (2007), s. 90-94
 17. ADF Comparative study of two natural antioxidants, curcumin and Curcuma longa extract / Lucia Račková ... [et al.]
  In: Journal of Food and Nutrition Research. - Vol. 48, No. 3 (2009), s. 148-152
 18. ADF Enzýmy v tvorbe monoterpenoidných indolových alkaloidov / František Bilka ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 74, č. 12 (2005), s. 327-333
 19. ADM Purification and properties of lipoxygenase from opium poppy seedlings (Papaver somniferum L.) / I. Holková ... [et al.]
  In: Turkish Journal of Biology. - Vol. 40, No. 4 (2016), s. 772-780
 20. ADM Vplyv abiotickej elicitácie na produkciu sanguinarínu a aktivitu polyfenoloxidázy v suspenznej kultúre Eschscholtzia californica CHAM / František Bilka ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 62, č. 4 (2013), s. 169-173
 21. ADM Inhibition of 12/15 lipoxygenase by curcumin and an extract from Curcuma longa L. / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 63, č. 1 (2014), s. 26-31
 22. AED Effect of flavonoids and cynarine from Cynara cardunculus L. on lipoxygenase activity / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 54. - ISBN 978-80-223-2375-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 48-53
 23. AED Inhibition of lipoxygenase activity by microbial metabolites / Lýdia Bezáková ... [et al.
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 53. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 61-67
 24. AEG Biochemical characterization and subcellular distribution of lipoxygenase from opium poppy, Papaver somniferum L. / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 274, Suppl. 1 (2007), s. 203
 25. AEG Effect of flavonoids, phenolic acids and new synthetized pyrazine carboxylic acids on lipoxygenase activity / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Chemistry and Physics of Lipids. - Vol. 154, Suppl. (2008), s. S54
 26. AEG Lipoxygenase in regulation of secondary metabolite biosynthesis in Papaver somniferum L. suspension cultures / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Chemistry and Physics of Lipids. - Vol. 163, Suppl. (2010), s. S67
 27. AEG Ligustrum vulgare L. and its utilization as ant-inflammatory, remedy in folks medicine / Anna Záhradníková ... [et al.]
  In: Planta Medica. - Vol. 76, No. 12 (2010), s. 1210
 28. AFG Úloha lipoxygenázy v elicitorom indukovanej produkcii sanguarínu v suspenzných bunkových kultúrach maku siateho / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 978-80-7305-078-8. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. - S. 86
 29. AFG Vplyv novosyntetizovaných derivátov kyseliny pyrazín-2-karboxylovej na aktivitu lipoxygenázy z cytosolovej frakcie pľúc potkana / Marián Vanko ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 978-80-7305-078-8. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2009. - S. 158
 30. AFG Quantum Mechanics-Based 3D-QSAR Models for Design of Selective Inhibitors of Human Golgi alpha-Mannosidase II / Adela Bobovská ... [et al.]
  In: ChemMedChem. Book of Abstracts. - Weinheim : Wiley-VCH, 2014. - S. 120
 31. AFG Synthetic Glycoconjugates for Various Medicinal Chemistry Studies / Monika Poláková ... [et al.]
  In: ChemMedChem. Book of Abstracts. - Weinheim : Wiley-VCH, 2014. - S. 340-341
 32. AFG Computational design of selective inhibitors of human Golgi alfa-mannosidase II / J. Kóňa ... [et al.]
  In: Chemical Approaches to Targeting Drug Resistance in Cancer Stem Cells : EU COST CMST Action CM1106 : 2nd Working Group Meeting. - ISBN 978-963-284-500-5. - Budapest : Eötvös Loránd University, 2014. - S. 79
 33. AFG Štúdium lipoxygenázy maku siateho (Papaver somniferum L.) v procese biotickej a abiotickej elicitácie / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s218-s219
 34. AFG Vplyv novosyntetizovaných derivátov kyseliny pyrazín-2-karboxylovej na aktivitu lipoxygenázy z cytosolovej frakcie pľúc potkana / Marián Vanko ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s252-s253
 35. AFG Inhibícia lipoxygenázy bioaktívnymi metabolitmi rastlín a endofytických húb / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s209
 36. AFG Vplyv biotických a abiotických elicitorov na tvorbu sanguinarínu suspenznými kultúrami maku siateho, Papaver somniferum L. / František Bilka ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s210
 37. AFG Antilipoxygenase activity of polyphenolic compounds and modified structures of flavonoids / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [1s.]
 38. AFG Isolation and purification of animal lipoxygenases and HPLC analysis of its metabolits / Peter Hoffman ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [1s.]
 39. AFG Influence of biotic and abiottic elicitors on lipoxygenase activity in cell suspension cultures of Eschscholtzia california Cham. / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [1s.]
 40. AFG Purification and product characterization of lipoxygenase from opium poppy (Papaver somniferum L.) / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [1s.]
 41. AFG Antilipoxygenázová aktivita derivátov kyseliny pyrazín-2-karboxylovej a komerčného preparátu Pycnogenolu / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. 35. konference. - ISBN 80-7305-566-X. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2006. - S. 76
 42. AFH Evaluation of the inhibitory effect of synthetic carbohydrate-based compounds on alfa-mannosidase activity and cytotoxicity study in HepG2 cell line / Ivana Holková ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 86-87 [online]
 43. AFH Purification, biochemical characterisation and HPLC analysis of LOX from Eschscholtzia californica Cham / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 96-97 [online]
 44. AFH The role of lipoxygenase in elicitor-induced sanguinarine production in Papaver somniferum L. suspension cultures / I. Holková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Vol. 62, Suppl. 10 (2015), s. 35
 45. AFH Lipoxygenase from opium poppy (Papaver somniferum L.) and its involvement in the signalling pathway leading to alkaloid biosynthesis / Ivana Holková ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 63, suppl. 12 (2016), s. S17 [online]
 46. AFH In silico design of selective inhibitors of human Golgi alfa-mannosidase II / J. Kóňa ... [et al.]
  In: 13th Bratislava Symposium on Saaccharides: Recent Advances in Glycomics. - ISBN 978-80-971665-0-2. - Bratislava : SAV, 2014. - S. 102
 47. AFH Štúdium lokalizácie polyfenoloxidázy a sangauinarínu v latexe lastovičníka väčšieho a príprava jeho in vitro kultúry / František Bilka ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-968251-7-2. - Zohor : Kníhtlač Gerthofer, 2007. - S. 43
 48. AFH Characterization of lipoxygenase from Eschscholtzia californica Cham. / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Zborník príspevkov z konferencie 11. dni doktorandov experimentálnej biológie rastlín a 13. konferencie experimentálnej biológie rastlín. - ISBN 978-80-8152-031-0. - Košice : UPJŠ, 2013. - S. 67
 49. AFH Štúdium lipoxygenázy maku siateho (Papaver somniferum L.) / Ivana Holková, Lýdia Bezáková
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 77, č. 10-11 (2008), s. 234
 50. AFH Charakterizácia lipoxygenázy v maku siatom (Papaver somniferum L.) / Ivana Holková, Lýdia Bezáková
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 2 (2011), s. 52-53
 51. AFH Obsahové látky Ligustrum vulgare L. a ich antilipoxy-genázová aktivita / Anna Záhradníková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 80, č. 2 (2011), s. 57
 52. AFH Inhibičná aktivita stobadínu a jeho derivátov na lipoxygenázu z cytozolovej frakcie pľúc potkana / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-7399-986-5. - Brno : Tribun EU, 2010. - S. 51
 53. AFH Comparison of sanguinarine production of Papaveraceae family plants in vitro cultures / František Bilka ... [et al.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 125
 54. AFH Effect of methyl jasmonate on the production of sanguinarine and its precursors in opium poppy suspension cultures / Andrea Balažová ... [et al.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 124
 55. AFH Stanovenie antioxidačnej aktivity vodného záparu listov Ligustrum vulgare L. a jeho vplyv na aktivitu lipoxygenázy / Anna Záhradníková
  In: Syntéza a analýza liečiv. - ISBN 978-80-7399-986-5. - Brno : Tribun EU, 2010. - S. 131
 56. AFH Antilipoxygenázový účinok vodného záparu listov Ligustrum vulgare L. a identifikácia jeho zložiek / Anna Záhradníková ... [et al.]
  In: 25 years of international conferences on medicinal Plants. - [S.l.] : [s.n.], 2010. - S. [44]
 57. AFH Vplyv biotickej a abiotickej elicitácie na produkciu sanguinarínu v suspenzných kulúrach slncovky kalifornskej / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 110
 58. AFH Porovnanie vplyvu dvoch abiotických stresorov na aktivitu lipoxygenázy a produkciu sanguinarínu v in vitro kultúrach maku siateho / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 104-105
 59. AFH Polyphenol oxidase from latex of common celandine (Chelidonium majus) / Marián Vanko ... [et al.]
  In: 20. biochemický zjazd. - ISBN 80-969532-6-5. - Bratislava : [s.n.], 2006. - S. 238
 60. AFH Lipogenase activity of poppy seedlings and cell cultures of Papaver somniferum L. / Ivana Holková ... [et al.]
  In: 20. biochemický zjazd. - ISBN 80-969532-6-5. - Bratislava : [s.n.], 2006. - S. 237
 61. AFK Vplyv elicitácie na aktivitu lipoxygenázy (LOX), polyfenoloxidázy (PPO) a aminooxidázy (AO) a hladinu sanguinarínu v suspenznej kultúre maku siateho (Papaver somniferum, L.) / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-533-3. - Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2005. - S. 63
 62. AFK Lipoxygenázy a ich úloha v signalizačných procesoch u rastlín / Marián Vanko ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv. - ISBN 80-7305-533-3. - Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2005. - S. 131
 63. AGI Štúdium rôznych enzýmových foriem fosfolipázy D z klíčnych rastlín maku siateho (Papaver somniferum L.) / ved. projektu Marek Obložinský; člen výsk. tímu Lýdia Bezáková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 64. AGI Lipoxygenáza - jej expresia a vplyv potenciálne terapeuticky účinných antioxidancií / ved. projektu Lýdia Bezáková; zástupca ved. projektu Marek Obložinský... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 65. AGI Lipoxygenáza vo vzťahu k signálne transdukčným procesom v rastlinných bunkách / ved. projektu Lýdia Bezáková; zást. ved. projektu Marek Obložinský ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2009
 66. AGI Biochemické a molekulárno-biologické vlastnosti fosfolipázy D vo vťahu k signálne transdukčným procesom rastlín / ved. projektu Lýdia Bezáková; zást. vd. projektu Marek Obložinský ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2006
 67. BDF Mastné kyseliny a lipoxygenázy / Ivana Holková ... [et al.]
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 2 (2008), s.11-13
 68. BDF Fosfolipidy a fosfolipázy / Marek Obložinský, Ivana Holková
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 4 (2005), s. 20-22
 69. BFA Purifikácia a imunochemické stanovenie lipoxygenázy maku siateho (Papaver somnifeum L.) / Ivana Holková, Lýdia Bezáková, František Bilka
  In: Syntéza a analýza léčiv [elektronický dokument]. - Praha : ČFS ČLS JEP, 2013. - S. 69 [online]
 70. BFA Efekt elicitácie na liposygenázovú aktivitu a produkciu sanguinarínu v in vitro kultúrach slncovky kalifornskej / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv [elektronický dokument]. - Praha : ČFS ČLS JEP, 2013. - S. 78 [online]
 71. BFA Štúdium adherencie potenciálne probiotických lactobacilov na eukaryotické bunky a hlien / A. Bilková... [et al.]
  In: 45. konference Syntéza a analýza léčiv [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : ČFS ČLS J. E. Purkyně, 2016. - S. 59 [online]
 72. BFA Effect of elicitation and inhibition of lipoxygenase enzyme on the production of sanguinarine in opium poppy cultures / I. Holková, A. Balažová
  In: 45. konference Syntéza a analýza léčiv [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : ČFS ČLS J. E. Purkyně, 2016. - S. 72 [online]

Hore