Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 

Vedúci katedry:  doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry:  doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
Tajomník katedry:
Technicko-hospodárska pracovníčka katedry:
  Margita Sztranyovszká

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie:  RNDr. František Bilka, PhD.
Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny:  doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

 

 

 1. ADC HPLC analysis and biochemical characterization of LOX from Eschscholtzia californica Cham. / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 22, No. 12 (2017), Art. No. 1899, [14 s.]
 2. ADC Lipoxygenase activity and sanguinarine production in cell suspension cultures of California poppy (Eschscholtzia californica CHAM.) / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 69, No. 8 (2014), s. 637-640
 3. ADE Fyziologické aspekty lipoxygenázy v signálnych systémoch rastlín. Časť l. Oktadekánová cesta / Renáta Kollárová... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 62, č. 2 (2013), s. 59-64
 4. ADE Farmaceutické aspekty živočíšnej lipoxygenázy / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 60, č. 3 (2011), s. 116-124
 5. ADE Identifikácia lipoxygenázy s ω-6 dioxygenázovou aktivitou kvapalinovou chromatografiou / Peter Hoffman ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 61, č. 1 (2012), s. 53-59
 6. ADF Aktivita lipoxygenázy v kontexte metabolického syndrómu / Marek Obložinský ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 12 (2012), s. 301-305
 7. ADM Inhibition of 12/15 lipoxygenase by curcumin and an extract from Curcuma longa L. / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská farmacie. - Roč. 63, č. 1 (2014), s. 26-31
 8. ADN Lipoxygenase activity during the condition of experimental hypertriacylglycerolaemia / Veronika Kováčiková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae [elektronický zdroj]. - Roč. 60, č. 1 (2013), s. 21-25 [online]
 9. AFG Transkripčné faktory vo vzťahu k regulačným mechanizmom biosyntézy alkaloidov v maku siatom / Barbora Bálintová ... [et al.]
  In: 25. biochemický sjezd. - ISBN 978-80-270-0331-0. - Praha : ČSBMB, 2016. - S. 133
 10. AFG Antilipoxygenase activity of polyphenolic compounds and modified structures of flavonoids / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [1s.]
 11. AFG Influence of biotic and abiottic elicitors on lipoxygenase activity in cell suspension cultures of Eschscholtzia california Cham. / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Drug Synthesis and Analysis. 40th conference. - ISBN 978-80-7305-593-6. - Brno : [s.n.], 2011. - nestr. [1s.]
 12. AFG Vzťah lipoxygenázy k regulácii biosyntézy alkaloidov v Papaver somniferum L. / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: 25. biochemický sjezd. - ISBN 978-80-270-0331-0. - Praha : ČSBMB, 2016. - S. 197
 13. AFG Ovplyvňuje lipoxygenáza biosyntézu alkaloidov v čeľadi Papaveraceae? / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 81
 14. AFH Purification, biochemical characterisation and HPLC analysis of LOX from Eschscholtzia californica Cham / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: 46th EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis. Book of Abstracts [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4388-6. - Bratislava : FaF UK, 2017. - S. 96-97 [online]
 15. AFH Optimalizácia metodiky stanovenia aktivity fosfolipázy A2 v Papaver somniferum L. / Veronika Kováčiková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 111
 16. AFH Characterization of lipoxygenase from Eschscholtzia californica Cham. / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Zborník príspevkov z konferencie 11. dni doktorandov experimentálnej biológie rastlín a 13. konferencie experimentálnej biológie rastlín. - ISBN 978-80-8152-031-0. - Košice : UPJŠ, 2013. - S. 67
 17. AFH Vplyv biotickej a abiotickej elicitácie na produkciu sanguinarínu v suspenzných kulúrach slncovky kalifornskej / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 110
 18. AFH Taxifolin in a role of inhibitor of rat 12/15-lipoxygenase / Mária Pekárová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Vol. 62, Suppl. 10 (2015), s. 50
 19. AFH Is phospholipase A2 signaling pathway involved in regulation of alkaloid biosynthesis in Papaveraceae / Veronika Kováčiková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - Vol. 62, Suppl. 10 (2015), s. 42
 20. AFH Flavonoidy a ich komplexy s fosfolipidmi - účinné inhibítory lipoxygenázy v tkanivách pľúc a pečene potkanov s experimentálnou reumatiodnou artritídou / Lýdia Bezáková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 208-209
 21. AFH Štúdium lipoxygenázy vo vzťahu k sekundárnemu metabolizmu / Renáta Kollárová, Marek Obložinský
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 8-9 (2014), s. 214
 22. AFH Phospholipase A2 relationship to the opium poppy secondary metabolism / Barbora Bálintová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 63, suppl. 12 (2016), s. S3 [online]
 23. AFH Lipoxygenase and transcription of secondary metabolism genes in Papaver somniferum L. / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: European Pharmaceutical Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 63, suppl. 12 (2016), s. S19 [online]
 24. AFL Úloha transkripčných faktorov v sekundárnom metabolizme maku siateho za stresových podmienok / Barbora Hans, Renáta Kubíková, Marek Obložinský
  In: Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969749-4-8. - [Stará Ľubovňa], 2019. - S. 47-47
 25. AGI Štúdium rôznych enzýmových foriem fosfolipázy D z klíčnych rastlín maku siateho (Papaver somniferum L.) / ved. projektu Marek Obložinský; člen výsk. tímu Lýdia Bezáková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 26. AGI Lipoxygenáza - jej expresia a vplyv potenciálne terapeuticky účinných antioxidancií / ved. projektu Lýdia Bezáková; zástupca ved. projektu Marek Obložinský... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 27. BDF Slncovka kalifornská / Renáta Kollárová, Marek Obložinský
  In: Liečivé rastliny. - Roč. 50, č. 1 (2013), s. 29
 28. BFA Efekt elicitácie na liposygenázovú aktivitu a produkciu sanguinarínu v in vitro kultúrach slncovky kalifornskej / Renáta Kollárová ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv [elektronický dokument]. - Praha : ČFS ČLS JEP, 2013. - S. 78 [online]
 29. DAI Štúdium lipoxygenázy vo vzťahu k sekundárnemu metabolizmu / Renáta Kollárová
  Bratislava : [s.n.], 2014

Hore